Dit verandert op 1 maart: gebruik van ecocheques uitgebreid en Vlaamse inburgeringstoets wordt strenger

© marc herremans, blg, bdw

Vanaf 1 maart kunnen ecocheques onder meer ook worden gebruikt voor de aankoop van grote tweedehands elektrotoestellen en worden de voorwaarden om te slagen voor de Vlaamse inburgeringstoets strenger. Een overzicht van wat er allemaal verandert vanaf 1 maart.

mtmBron: BELGA

Gebruik ecocheques

Tot nu kon je wel al kleine tweedehands elektro kopen met ecocheques, maar bijvoorbeeld geen wasmachine of grasmaaier. Dat kan vanaf 1 maart wel voor alle tweedehands elektro. Er wordt nu meer naar de volledige levenscyclus gekeken, waarbij rekening wordt gehouden dat een nieuw product maken of importeren ook energie kost, zegt de christelijke vakbond ACV. Ook het huren van toestellen en gereedschap kan voortaan met ecocheques.

Vanaf 1 maart kunnen ook alle producten met een FSC- of PEFC-label (duurzaam bosbeheer) aangekocht worden met ecocheques. Dus niet alleen producten in hout of papier, maar ook in bamboe of natuurrubber.

Door een parkeerplaats op een bewaakte fietsparking in bijvoorbeeld stations of stadscentra toegankelijk te maken voor ecocheques, willen de sociale partners het gebruik van de fiets, eventueel in combinatie met het openbaar vervoer, aanmoedigen. De aankoop van een fiets of van een vervoerbewijs voor het openbaar vervoer was al mogelijk.

De volledige lijst van producten en diensten die aangekocht kunnen worden met ecocheques, staat op www.myecocheques.be.

Vlaamse inburgeringstoets strenger

De voorwaarden om te slagen voor de Vlaamse inburgeringstoets worden vanaf 1 maart strenger. Nieuwkomers moeten voortaan negen van de elf vragen rond de fundamentele grondwaarden correct kunnen beantwoorden.

Sinds 1 maart vorig jaar moeten nieuwkomers een gestandaardiseerd examen afleggen voor de cursus maatschappelijke oriëntatie. Daarin worden 41 vragen gesteld waarvan 11 gaan over de fundamentele grondwaarden en 30 over praktische kennis over onze maatschappij. Momenteel moet je de helft van deze vragen correct beantwoorden.

Een jaar later maakte Vlaams minister van Inburgering Bart Somers (Open VLD) werk van een hervorming waardoor nieuwkomers voortaan moeten slagen voor negen van de elf vragen rond de fundamentele grondwaarden of een behaald percentage van 82 procent. “Als het gaat over fundamentele grondwaarden vraag ik een grondige kennis van de materie, het is niet voldoende louter te slagen”, aldus de minister.

Minister Bart Somers.

Handboeien voor minderjarigen

De politie mag minderjarigen voortaan enkel nog onder specifieke voorwaarden handboeien aandoen. De wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt werd op 21 december 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf 1 maart wordt de wijziging van kracht en mogen jongeren slechts in noodzakelijke situaties geboeid worden.

De Belgische wetgeving maakte eerder geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen over het aanleggen van de handboeien door de politie. Maar omdat dit zowel psychologisch als fysiek een grote impact kan hebben op kinderen, dienden Groen en zusterpartij Ecolo een voorstel in om de wet te wijzigen. In oktober afgelopen jaar stemde de plenaire Kamer hiermee in.

De gewijzigde wettekst definieert de situaties waarin minderjarigen uitzonderlijk wel geboeid mogen worden. Bijvoorbeeld wanneer er een acuut vluchtgevaar is of wanneer er geweld of verzet is tegen de vrijheidsbeneming. Maar ook wanneer de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf, de persoon die de arrestatie uitvoert of voor derden, of wanneer de betrokkene bewijzen tracht te vernietigen. Bovendien mag een minderjarige niet langer dan noodzakelijk geboeid zijn in zo’n geval.

Gemeenschapsinstellingen

Gemeenschapsinstellingen in Vlaanderen vangen voortaan alleen nog jongeren op die een jeugddelict hebben gepleegd. Tot nu toe konden ook jongeren die slachtoffer waren van geweld en zedenfeiten naar een van de zes gemeenschapsinstellingen gestuurd worden.

De gemeenschapsinstelling van Everberg zal voortaan fungeren als oriëntatiecentrum. Alle jongeren tussen 12 en 18 jaar die een jeugddelict pleegden of daarvan verdacht worden, en waarbij een jeugdrechter een verblijf in een gesloten instelling nodig acht, worden daar eerst geplaatst.

Een verblijf in Everberg kan nog maximaal één maand duren. Tijdens die periode wordt een inschatting gemaakt over de nodige acties om het risico op recidive te beperken. Daarna kunnen de jongeren eventueel in een van de vijf andere gemeenschapsinstellingen geplaatst worden.

© BART DEWAELE

Aangeboden door onze partners