JOUW MENING. “De VAR werd ingeroepen om volledig uitsluitsel te geven bij twijfel, maar is nu zelf een parameter die voor twijfel zorgt”

Het Nieuwsblad geeft om jouw mening. We vroegen onze lezers wat ze vinden van het idee om ‘activistische rechters’ aan banden te leggen met een volksberoep, of ze nog vertrouwen hebben in de Video Assistent Referee en of er nog hoop is voor de stadionplannen van Club Brugge. Lees hieronder de resultaten.

Thomas Vandewalle

N-VA gaat voluit in de aanval op ‘activistische rechters’: “Ze ondergraven het voorbestaan van onze welvaartsstaat”

Volgens N-VA moet het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een halt toegeroepen worden. De partij wil een ‘volksberoep’ inroepen, waarmee een parlement beslissingen van het Grondwettelijk Hof kan verwerpen. Al zal dat niet vanzelf gaan: er moet een tweederdemeerderheid en, in het geval van het federale parlement, een meerderheid in elke taalgroep zijn. Enkele grondwetsspecialisten reageren negatief, en ook het merendeel van onze lezers vindt het geen goed idee. Vooral het principe van de scheiding der machten wordt vaak aangehaald. “Het is een basisconcept in alle democratieën. Het parlement heeft al de macht om de wetten en ook de grondwet te veranderen. Op basis daarvan moet recht worden gesproken”, zegt David W. Daniel D. vindt het wel een goed idee: “Rechters spreken te veel vanuit persoonlijke ethische overtuiging.”

Coördinator Christof Dierick mag het komen uitleggen na VAR-debacle: “Vorige week waren we nog op stage, ze wéten dat zoiets rood is”

Het zijn moeilijke tijden voor de Video Assistent Referee. Dit weekend en nu ook in de Beker van België liet de VAR zich enkele keren negatief opmerken. De kritiek was niet mals. AA Gent trainer Hein Vanhaezebrouck spreekt van het schande, zelfs van het failliet van de VAR. Ook het vertrouwen van onze lezers heeft een fikse knauw gekregen. “Als tool die oorspronkelijk werd ingeroepen om volledig uitsluitsel te geven bij twijfelachtige fases, is het nu zelf een parameter geworden die voor twijfel zorgt”, merkt Ulrik V. op. Serge S. heeft misschien een oplossing beet : “De VAR zorgt er uiteraard voor dat foute beslissingen worden rechtgetrokken. Maar het probleem is de willekeur waardoor het nu oneerlijker is dan ervoor. Misschien moeten we de VAR laten tussenkomen op vraag van de kapitein of trainer?”

Stad Brugge heeft plan om nieuw Club-stadion toch vergund te krijgen

Begin februari vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion voor Club Brugge na protest van de buren. Stad Brugge is nu bezig met de verordening deels aan te passen, zodat het plan alsnog een vergunning kan krijgen. De stadionplannen van Club Brugge slepen al bijzonder lang aan. Heel wat lezers wijzen erop dat een nieuw stadion broodnodig is om rampen te voorkomen. “Het huidige stadion is niet meer veilig voor het publiek wegens betonrot, verouderde veiligheidsverlichting,…”, zegt Tom L. Een andere lezer vraagt zich zelfs af of er eerst een tweede Heizeldrama moet gebeuren.

Voor Jelle P. is de locatie simpelweg niet realistisch. “De komst van een stadion van zo’n grote club zorgt voor allerlei mobiliteitsproblemen in een woonwijk. Een lokale, kleine club in Sint-Andries moet lukken, maar een grote club met supporters die van ver komen niet.”

Aangeboden door onze partners