Jean-Marie Pfaff opent zijn eigen pop-upmuseum, al liep zoektocht naar locatie niet van een leien dakje

© BELGA

Vorig jaar kondigde Jean-Marie Pfaff aan dat hij een tijdelijk museum ging openen over zichzelf. Eén probleem had El Sympatico over het hoofd gezien: de locatie. Maar na lang zoeken is die dan toch gevonden.

Tom Vets

Bijna een jaar geleden werd de legendarische keeper van KSK Beveren ereburger van de Oost-Vlaamse gemeente. Hij vertelde toen dat hij plannen had voor een tijdelijke expo met trofeeën en memorabilia.

Maar de zoektocht naar een plek om een museum in te richten, had wat voeten in de aarde. Uiteindelijk viel de keuze op het voormalige gemeentehuis. Het was Pfaff zelf die met het idee op de proppen kwam. Aanvankelijk leek alles door te gaan in de winkelstraat De Warande, maar dat bleek in extremis geen haalbare kaart. Het gemeentebestuur wou immers voorrang geven aan enkele grote winkelketens die er hun zinnen op gezet hadden.

Het voormalige gemeentehuis is beschikbaar omdat het gebouw in het najaar wordt verkocht. Tot dan mag Pfaff de benedenverdieping gebruiken. Het gebouw is ook volledig in orde omdat het vorig jaar nog dienst deed als vaccinatiecentrum.

Op de expo zal je alle trofeeën en memorabilia kunnen aanschouwen. Zijn keepershandschoenen, voetbalschoenen, legendarische foto’s, truitjes van onder meer Cruyff en Maradona. Ook zijn oorkonde van het ereburgerschap zal er een prominente plek krijgen. De bedoeling is dat de pop-upexpo tegen de zomermaanden de deuren opent. Het is uitgesloten dat het museum permanent zal worden.

Aangeboden door onze partners