Tentoonstelling toont Antwerpenaars wat ze zelf kunnen doen voor klimaat

© ATV

Borgerhout -

Wat kan je als Antwerpenaar zelf doen voor het klimaat? Blijkbaar veel. Dat blijkt toch op de nieuwe tentoonstelling Antwerpen voor Klimaat in het EcoHuis in Borgerhout.

Sacha Van Wiele

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad zijn. Dat betekent wel dat iedereen een steentje moet bijdragen: overheid, bedrijven, ondernemers en bewoners.

“We moeten het gevoel doorbreken dat ‘anderen niets willen doen en ikzelf niets kan doen’”, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). “Als Antwerpenaar kan je zelf veel doen, maar niet iedereen weet juist wat.”

De gratis tentoonstelling Antwerpen voor Klimaat in het EcoHuis in Borgerhout geeft die antwoorden. Ze is opgebouwd rond vijf thema’s die de bezoekers inzicht geven in de klimaatverandering, de oorzaken, de gevolgen en de acties die kunnen ondernomen worden. De acties hebben dan betrekking op verbouwen, energie en ontharden. De tentoonstelling is voor een deel interactief, waarbij de bezoeker direct het gevolg kan zien van een ingreep.

Onder het groendak van het EcoHuis zitten ook adviseurs die mensen bijstaan bij onder meer verbouwingen. Ook zij kunnen zeer concreet bezoekers op de tentoonstellingen tonen wat bijvoorbeeld de voordelen zijn van een groendak. Zo is er een demo-opstelling van vijftien soorten groendaken.

Het EcoHuis kreeg in 2019 net geen 30.000 bezoekers over de vloer. Ook groepen en scholen bezochten al dit kenniscentrum. In het EcoHuis worden jaarlijks meer dan vierduizend adviezen gegeven over onder meer energiezuinig renoveren, energie- of waterverbruik. Ongeveer 1.500 Antwerpenaars ontvingen al gratis energieadvies aan huis.

Collectieve oplossingen

Los van de individuele inspanningen wijst schepen Meeuws op de collectieve oplossingen. Verhuurders van appartementen worden begeleid in het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op een appartementsblok. Warmtenetten verwarmen woningen met restwarmte van de industrie. (svw)

Aangeboden door onze partners