Kernkabinet vraagt Engie en Elia een rapport over beide scenario’s energiebevoorrading

© Arie Kievit

Het kernkabinet van de federale regering vraagt Engie en Elia een rapport over zowel het scenario waarin de twee jongste kerncentrales worden verlengd, als dat waarin de drie oudste centrales langer blijven draaien, en dat in het licht van de maximale bevoorradingszekerheid.  Dat werd maandagochtend vernomen in regeringskringen.

mtmBron: BELGA

Het kernkabinet boog zich maandagochtend over de energiebevoorrading van ons land, en dan vooral de bevoorradingszekerheid tijdens de winters 2025-2026 en 2026-2027. Netbeheerder Elia waarschuwde eerder al dat er tijdens de winters van 2025-2026 en 2026-2027 bijkomende nucleaire elektriciteitsproductie zal nodig zijn om de bevoorradingszekerheid te garanderen, onder meer omdat de uitval van het nucleaire park in Frankrijk groter zou kunnen zijn dan tot nu werd aangenomen.

Volgens de huidige kalender stoppen alle kerncentrales met draaien in 2025. De regering heeft wel een akkoord met uitbater Engie om er alles aan te doen de twee jongste centrales - Doel 4 en Tihange 3 - tien jaar langer te laten draaien, maar pas vanaf november 2026. De regering vroeg daarom al aan Engie of de oudste centrales Doel 1 en 2 en Tihange 1, die eveneens in 2025 stopgezet worden, kunnen worden ingezet.

Het FANC, de nucleaire waakhond in ons land, komt daarom nu met het alternatieve scenario voor de dag om in 2025-2026 en 2026-2027 mogelijk tóch Doel 4 en Tihange 3 in te zetten. Kort samengevat zegt het FANC dat de geplande werken aan de twee centrales meer in de tijd kunnen worden gespreid, zodat deze reactoren “al tijdens de winterperiodes 2025-26 en 2026-27 (...) kunnen overgaan tot elektriciteitsproductie”.

De regeringstop heeft zich maandag gebogen over de conclusies van het FANC. In regeringskringen valt te horen dat, op basis van uitleg van het agentschap, beide opties mogelijk zijn op het vlak van nucleaire veiligheid. Op basis daarvan zal de kern formeel aan Engie en Elia vragen beide pistes technisch te onderzoeken en een rapport voor te leggen waarin de twee scenario’s worden geanalyseerd in het licht van de maximale bevoorradingszekerheid.

Elders wordt opgemerkt dat die vraag al eerder was gesteld over de oudste centrales, maar dat de kern nu heeft beslist hetzelfde te doen voor de jongste centrales. Ook valt te horen dat het FANC zijn nota heeft toegelicht en herhaald dat de verlenging van de twee jongste centrales de meest robuuste is vanuit het oogpunt van de nucleaire veiligheid. En die piste wordt dus ook voorgelegd aan Engie, dat zich nog niet formeel heeft uitgesproken. Concreet wordt de uitbater van de centrales gevraagd een veiligheidsdossier in te dienen bij het FANC, terwijl Elia wordt gevraagd wat precies nodig is om de bevoorradingszekerheid te garanderen.

Aangeboden door onze partners