Antwerpse oppositiepartijen over dading Het Steen (die oploopt tot 6,6 miljoen): “Wat een gepruts”

Niet alleen nu, maar ook in 2020 kwam er al een dading van 1,2 miljoen euro voor de werken aan het Steen.© Joris Herregods

Antwerpen -

De dading van 5,3 miljoen euro voor de renovatie en de restauratie van Het Steen zorgde maandagavond voor commotie in de Antwerpse gemeenteraad op de oppositiebanken. Bovendien bleek dat er in 2020 ook al een dading was afgesloten voor 1,2 miljoen euro voor het Steen. Daardoor komt de meerprijs op 6,6 miljoen euro. “Wat een gepruts”, zegt Antwerps Groen-fractieleider Ilse van Dienderen.

Sacha Van Wiele

LEES OOK. Renovatie Het Steen kost stad Antwerpen 5,3 miljoen euro extra door schadeclaim na verstoorde planning en uitgelopen termijnen

LEES OOK. Niet eerste keer dat stad Antwerpen miljoenenbedrag moet betalen na conflict met aannemer: ook bij deze projecten was dat zo

Tijdens de werken aan het Steen was een conflict ontstaan tussen de stad Antwerpen, de aannemer en het architectenbureau. Dit zorgde voor vertragingen. De aannemer eiste 11,5 miljoen euro extra en het architectenbureau 1,2 miljoen euro van de stad. Om te beletten dat er nog een dure juridische procedure zou volgen, beslisten de partijen om via een dading tot een akkoord te komen. Uiteindelijk zou de stad 5,3 miljoen euro extra betalen, 4,5 miljoen euro voor de aannemer en 888.000 euro voor de architecten. Wat dit dossier nog pijnlijker maakt, is dat er in 2020 al eens een dading was van 1,2 miljoen euro.

Vanuit de oppositie kwam de vraag naar een grondig onderzoek naar het verloop van deze werken, dus hoe deze en dadingen bij andere werken tot stand zijn gekomen.

Ilse van Dienderen.© Joris Herregods

“Het Steen is geen alleenstaand geval”, zegt raadslid Ilse Van Dienderen. “Alleen deze legislatuur al zijn er 36 miljoen euro aan dadingen afgesloten voor werken. Het gaat onder meer om de Noorderleien en de Gedempte Zuiderdokken. Daarom dienen wij een amendement in om een grondig onderzoek te doen naar wat toch steeds misliep. Met deze 36 miljoen euro hadden we de projectsubsidies cultuur kunnen redden, de indexeringen voor de jeugd- en sociale verenigingen en de personeelsbesparingen kunnen beletten. Wat een gepruts.”

Groen krijgt de steun van CD&V. “Een dading zou de uitzondering moeten zijn”, zegt Sam Voeten (CD&V). “Alleen dreigt dit steeds meer de regel te worden. Het mag niet zijn dat dadingen nu worden gebruikt om slecht beleid recht te trekken.”

Antwerps PVDA-fractieleider Peter Mertens kloeg aan dat aannemers blijkbaar goedkope offertes indienen, maar die dan later via meerkosten of een dading corrigeren. “Waarmee geld naar de aannemer gaat en dus niet aan iets anders kan worden besteed”, zegt Mertens.

Amateurisme

Het verbaasde de raadsleden dat het conflict met de aannemer en de architecten was ontstaan over de fundering van het Steen. Of beter: de afwezigheid van een fundering.

“Het is toch te gek voor woorden dat bij de voorbereiding van deze werken niemand op voorhand onderzocht of er een fundering was”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Sam Van Rooy. “Daar kan mijn verstand niet bij. Voor een stad als Antwerpen is dit puur amateurisme. Naast de geschatte 70 miljoen euro schade als gevolg van de cyberaanval verliezen we nog eens 6,6 miljoen euro door de slechte voorbereiding en begeleiding van de werken aan Het Steen. Dit is slecht bestuur.”

Antwerps schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA) erkent dat het Steen een complex dossiers was en de dading geen mooi verhaal is. “Al bij de start van de werken was er in de discussie over de fundering van het Steen wantrouwen ontstaan tussen de stad, de aannemer en de architecten. Iedereen had in dit dossier boter op het hoofd”, zegt Kennis.

Koen Kennis.© Joris Herregods

Kennis wijst er wel op dat een overheid op voorhand weinig kan doen door de Europese wetgeving. “Aannemers hebben slinkse manieren om een goedkope prijsofferte in te dienen”, zegt de schepen. “Achteraf blijkt dat ze toch niet zo goedkoop zijn. De wetgeving laat niet toe om slechte aannemers te weigeren. We vinden dat allemaal jammer.”

Het blijft volgens de schepen wel een zorg om werven goed op te volgen en projectleiders van de stad goed op te leiden. “Alleen kan ik niet garanderen dat we in de toekomst niet weer een dading moeten afsluiten”, zegt Kennis.

De oppositiepartijen vonden geen medestanders bij de meerderheidspartijen voor de vraag naar een externe doorlichting van de dadingen.

Aangeboden door onze partners