Huisartsen kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor nieuw gemengd verloningssysteem

Themabeeld© Shutterstock

Huisartsen zouden vanaf volgend jaar kunnen kiezen voor een nieuw verloningssysteem. Dat blijkt dinsdag uit het eindrapport van de reflectiegroep, aangesteld door minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die een nieuw organisatie- en financieringsmodel uitwerkte.

gliBron: BELGA

Huisartsenpraktijken kunnen op dit moment tussen twee verschillende systemen kiezen. Ze kunnen betaald worden door een ‘fee for service’, oftwel een bedrag per prestatie. Hun financiering wordt dan berekend op basis van het aantal consultaties en huisbezoeken. Het andere systeem, met een forfaitair bedrag, financiert een huisartsenpraktijk op basis van het aantal ingeschreven patiënten in die praktijk. 

Het nieuwe voorstel wil daar een derde mogelijkheid aan toevoegen: een gemengd verloning, waarbij de twee systemen gecombineerd worden, en elk voor 40 à 45 procent deel uitmaken van de volledige financiering. De overige 10 à 20 procent zou komen van bestaande premies, een optionele premie om verpleegkundigen aan te trekken naar de huisartsenpraktijk en een premie voor management, die afhankelijk is van het aantal zorgverleners en het aantal vaste patiënten. 

Geen verplichting

Er komt geen verplichting om in te stappen in de nieuwe gemengde verloning: huisartsenpraktijken zullen zelf nog kunnen beslissen welk systeem ze willen volgen. Voor de federale overheid zou de operatie budgetneutraal verlopen, al is er wel extra financiering nodig voor de premies voor verpleegkundigen en voor praktijkmanagement. 

De krijtlijnen van de gemengde verloning worden de komende maanden nog verder uitgewerkt. Er zal ook een proefperiode in een aantal praktijken worden opgezet. Het streefdoel is om begin 2024 te starten met het nieuwe systeem.

Aangeboden door onze partners