Burgemeester Herent over vermeende subsidiefraude: “Oppositie heeft informatie gelekt”

© BELGA

Astrid Pollers (N-VA), burgemeester van Herent, heeft dinsdagavond tijdens een bijzondere gemeenteraad scherp uitgehaald naar de oppositie. Volgens haar hebben leden van de oppositie informatie uit het rapport van Audit Vlaanderen, waaruit subsidiefraude en belangenvermenging bleek, opzettelijk gelekt, “wat onvergeeflijk is”.

(blg)

Ongeveer 150 inwoners kwamen dinsdagavond opdagen voor de gemeenteraad, die geagendeerd was door de gezamenlijke oppositiepartijen Vooruit, Groen en Herent 21. Een en ander kadert in de zaak rond het rapport van Audit Vlaanderen van december 2022. Het rapport stelt dat er bij het ICT- en mobiliteitsproject Smart Flow van Herent, waarvoor middelen van Vlaio gekregen waren, mogelijk subsidiefraude gepleegd werd en belangenvermenging had plaatsgevonden. Astrid Pollers was eindverantwoordelijke van het project. Midden januari liet Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) de gemeente daarom onder verscherpt toezicht plaatsen. Uiteindelijk is de volledige subsidie, zowat 200.000 euro, terugbetaald moeten worden.

“Plat politiek opportunisme”

In een lange repliek verdedigde de burgemeester zich dinsdagavond. Ze schoot met scherp op de oppositie, die ze beschuldigt van het opzettelijk lekken van informatie uit het rapport van Audit Vlaanderen. “De vertrouwelijkheid van het rapport is geschonden. De oppositie is een beschadigingsoperatie gestart. Er is een trial by media gevoerd, er is met modder gegooid, er is straffe taal gesproken. Ik noem dat plat politiek opportunisme.”

Pollers verklaarde verder dat er een juridisch advies was gegeven aan Herent dat de wet op de overheidsopdrachten niet gevolgd moest worden eind januari 2019, toen het project uitgevoerd werd. “Het bestuur vertrouwde hierop. Vlaio liet later weten dat de wet toch gevolgd had moeten worden. Wij hebben ervoor gekozen om te durven doorgaan met het project, omdat je soms moet durven beslissen.”

Over de kwestie van de belangenvermenging van een raadslid zei Pollers dat de bestaande deontologische code in 2019 “een slapende code” was. In 2021 werd een nieuw document opgesteld en werd het ondertekend door de gemeenteraadsleden. “Hoe kan je verwachten dat een raadslid de draagwijdte van belangenvermenging kende in 2019?” De uitspraak kwam haar op hoongelach van het publiek te staan.

Aangeboden door onze partners