N-VA vreest gevolgen voor deelstaten van fiscale hervorming

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem© BELGA

Oppositiepartij N-VA vreest dat de fiscale hervorming die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft voorbereid, negatieve gevolgen zal hebben voor de deelstaten. Kamerfractieleider Peter De Roover meent dat de hervorming moet dienen om de federale begroting op te krikken, maar volgens de minister is de hele operatie budgetneutraal voor het federale niveau.

jvhBron: BELGA

Van Peteghem legde vorige week een pakket van een vijfentwintigtal maatregelen op tafel die samen de eerste fase van de fiscale hervorming moeten vormen. De vicepremier wil onder meer de belastingvrije som en de ondergrens voor de hoogste belastingschijf optrekken, zodat de doorsnee werknemer minstens 835 euro netto per jaar meer overhoudt. Daarnaast vervangt de minister de twee verlaagde btw-tarieven van 6 en 12 procent door een geharmoniseerd tarief van 9 procent, al zijn daar ook uitzonderingen op voorzien.

De besprekingen op het niveau van de kabinetten zijn intussen gestart en die verlopen “bijzonder constructief”, verklaarde de minister woensdag in de Kamer. Tegen de zomer hoopt hij met wetsvoorstellen naar het parlement te trekken, zodat de maatregelen op 1 januari 2024 in werking kunnen treden.

Om die timing te halen, moet de regering binnen enkele weken landen, vulde Gilles Vanden Burre (Ecolo) aan. Hij drong erop aan de zaak niet uit te stellen op de middellange of lange termijn, want dan zou het dossier naar de Griekse kalender verschuiven. “Ik denk niet dat u vijf maanden voor de verkiezingen nog een deuk in een pakje boter getrapt krijgt”, stelde Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “Als ik de kritiek van uw coalitiepartners hoor, deel ik uw optimisme niet.”

N-VA’er De Roover vreest dat de gevolgen voor de gewesten en de lokale besturen niet te onderschatten zullen zijn. Indien de inkomsten uit de personenbelasting dalen, dan heeft dat immers ook gevolgen voor de financiering van die entiteiten. Hij vermoedde dat de operatie dient om de federale begroting op te smukken, ten koste van de deelentiteiten.

De minister gaf aan dat een belastingverlaging effectief impact heeft op de regio’s en de lokale besturen. Maar volgens hem is de operatie budgetneutraal op niveau van Entiteit 1, dus de federale overheid en het Riziv. Op zich komt de hervorming neer op een tax cut, maar Van Peteghem houdt ook rekening met terugverdieneffecten, die gebaseerd zijn op cijfers van de FOD Financiën en het Planbureau.

Zijn partijgenoot Wouter Beke vulde aan dat verschillende rapporten ons land aansporen de hervorming door te voeren, om zo de werkgelegenheidsgraad op te krikken. En dat zorgt op zijn beurt voor extra inkomsten voor de federale overheid én voor de deelstaten. “Het is een dynamisch verhaal”, aldus Beke.

Aangeboden door onze partners