Gemengde reacties op migratiedeal: van “tevreden met extra opvangplaatsen” tot “dweilen met de kraan open”

Regeringspartij Groen is tevreden met de migratiedeal die het federale kernkabinet woensdagnacht gesloten heeft. “De inspanningen die de groene familie al maandenlang doet in de schoot van de regering, resulteren in een engagement tot duizenden extra opvangplaatsen van de federale regering”, luidt het. N-VA-Kamerlid Theo Francken is minder enthousiast. “Het blijft dweilen met de kraan open.”

mtmBron: BELGA

LEES OOK. Kernkabinet raakt het eens over migratiedeal: “Belangrijke stap naar gecontroleerd en rechtvaardig migratiebeleid”

Het akkoord dat werd bereikt, houdt in dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan.

Groen-covoorzitster Nadia Naji.© BART DEWAELE

“Na aanhoudende druk van Groen binnen de regering, maakt de regering eindelijk werk van extra maatregelen om mensen van straat te halen”, reageert Groen-covoorzitster Nadia Naji. “De bijkomende plaatsen en extra ondersteuning vinden we een goede stap vooruit. De maatregelen moeten nu zo snel mogelijk worden uitgerold.”

Eerder deze week werd het tentenkamp in Brussel ontruimd. Nu engageert de regering zich om op korte termijn woonunits te plaatsen voor minstens 700 mensen, stipt Groen aan. Daarnaast zullen mensen ook versneld uit de opvangcentra worden begeleid om extra plaatsen te creëren.

Naji is ook tevreden met het wetgevend pakket rond asiel en migratie waarover een akkoord werd bereikt. Ze zegt dat op vraag van Groen en Ecolo overeengekomen is om het verbod om kinderen op te sluiten in een gesloten centrum wettelijk verankerd wordt, dat gezinshereniging gemakkelijker wordt voor kinderen die dreigen slachtoffer te worden van genitale verminking en dat mensen die staatloos zijn, zoals Palestijnen, eindelijk een verblijfsrecht kunnen krijgen in België.

“Voor Groen is een rechtvaardig migratiebeleid, met respect voor de mensenrechten, essentieel. We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis, en tegelijk bouwt aan een menselijker migratiebeleid”, aldus Naji.

N-VA-Kamerlid Theo Francken.© BELGA

“Het land van melk en honing”

Voor N-VA-Kamerlid Theo Francken schiet het akkoord schromelijk tekort. “Wie hoopte dat de federale regering eindelijk fors zou ingrijpen, is eraan voor de moeite”, zegt hij in een reactie. “Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open. Welkom in België, het land van melk en honing.”

De oud-staatssecretaris vindt niet dat er forse maatregelen genomen zijn, ondanks het feit dat “de situatie compleet uit de hand gelopen is”. “Geen moratorium op gezinshereniging met subsidiaire bescherming, geen verstrenging van de gezinshereniging met erkende vluchtelingen, geen forse ontradingscampagnes en geen externalisatie van de asielprocedure”, somt hij op.

In de plaats daarvan komen er “nog meer asielopvang, ditmaal in heuse containerdorpen, nog meer loze beloftes over de toepassing van de compleet onwerkbare en kaduke Dublin-regeling en het wettelijk betonneren van de onmogelijkheid om gezinnen die hier illegaal verblijven, te verwijderen”.

De aangekondigde medewerkingsplicht inzake terugkeer is een lege doos, vindt Francken. “Wat doet het bestaande bevel om het grondgebied te verlaten anders dan eisen dat je het grondgebied verlaat? Dit is nu al nauwelijks afdwingbaar, daar gaat een medewerkingsplicht toch niets aan veranderen? Ons terugkeerbeleid is en blijft een ramp. Of politiemensen of escorteurs nu vervangen worden door nog maar eens extra DVZ-personeel of niet: het effect op het terrein is nul komma nul.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort.© Kristof Vadino

“Stap in de goede richting”

De migratiedeal is een “stap in de goede richting”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort. “We klagen al jaren de situatie aan waarbij het gewest in de plaats van het federale niveau de opvang van mensen zonder papieren, en zelfs van asielzoekers, moet garanderen, en dat boven op de opvang van daklozen”, schetste Vervoort bij LN24. “We wachten dan ook al jaren op een structurele oplossing, en ik denk dat we nu in de goede richting gaan.”

Vervoort herinnert eraan dat zijn regering ervoor pleit dat België drie plaatsen heeft waar asielzoekers zich kunnen aanmelden - één per gewest - in plaats van enkel het Klein Kasteeltje. “Want wanneer er (in een individueel dossier, red.) geen oplossing is, blijven deze mensen op het grondgebied van Brussel.”

Gevraagd of het creëren van meer opvangplaatsen geen aanzuigeffect zal creëren, verwees Vervoort naar de aanpak van de voormalig Duitse bondskanselier Angela Merkel. Hij zei ook een verschil in perceptie te zien tussen het noorden en het zuiden van het land, “met een hysterisch debat in Vlaanderen, wegens de schaduw van het Vlaams Belang”.

Pierre-Yves Dermagne, vicepremier voor de PS en dus een partijgenoot van Vervoort, zegt intussen op Twitter dat de genomen maatregelen ook wat hem betreft in de goede richting gaan. “De overheid neemt nieuwe maatregelen om zijn verplichting om onderdak te bieden aan asielzoekers na te komen. Bijkomende opvangplaatsen, een versnelling van te lange procedures, een inschrijving in de wet van het verbod om kinderen op te sluiten... Dit akkoord is een stap vooruit”, schrijft hij.

Aangeboden door onze partners