Veel wegenwerken in het verschiet dit jaar: “Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zal enkel ’s nachts gewerkt worden”

Op de Steenweg op Merchtem is het asfalt dermate gedegenereerd dat een ingreep zich opdringt.© If

Opwijk -

Jaarlijks worden enkele straten in Opwijk van een nieuwe asfaltlaag voorzien. Dat is dit jaar niet anders. Maar aangezien vorig jaar door omstandigheden geen enkele werkzaamheden werden uitgevoerd zal dit jaar bijzonder veel gewerkt worden op de openbare weg in Opwijk.

Vorig jaar was het plan om de rotonde van De Stervan een nieuwe toplaag te voorzien. De rotonde verwerkt veel verkeer. “De rotonde heeft geregeld een degelijk onderhoud nodig”, zegt schepen van Openbare Werken William Engels (Open VLD). “Een volledige herasfaltering is hier geen luxe. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zal hier enkel ’s nachts gewerkt worden.” Het gedeelte van de Kouterbaan tussen de begraafplaats van Mazenzele en de watertoren in Droeshout verdient eveneens een opfrissing.

Door de grootschalige werken in het verleden, zoals een rioleringsproject en de realisatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, kreeg de weg het zwaar te verduren. Het gedeelte van de Heirbaan tussen het viaduct en de Mandemakersweg had eveneens al moeten gerealiseerd zijn. De buurt klaagt er over geluids- en trillingsoverlast, veroorzaakt door de niveauverschillen van verschillende betonnen vakken.

Hetzelfde probleem doet zich voor in de Steenweg op Aalst vanaf de gewestweg N411 tot aan het kruispunt van de Wijngaardstraat. Daar waren werken gepland voor 2022.

Europaplein

Voor dit jaar was de volledige herasfaltering van het zogenaamde Europaplein gepland. Ook hier zullen de werken ’s nachts worden uitgevoerd. Het gedeelte van de Kloosterstraat dat in 2020 een nieuwe toplaag kreeg als gevolg van een vernieuwing van de riolering, vertoont beschadigingen. “Op sommige plaatsen is de bestaande fundering in kasseien zichtbaar”, aldus Engels. Ook de Steenweg op Merchtem van de rotonde tot aan de Klei vertoont zware slijtage. De straat werd heraangelegd en opgeleverd in 2013. “Gezien het statuut als drukke invalsweg zal het bestaande wegdek waar nodig uitgevlakt worden. Nadien volgt een overlaging met bestrijking en slem.”

Het totaal van deze twee pakketten werken wordt geraamd op 330.150 euro. (ego)

Aangeboden door onze partners