Heel fijn voor de ouders, hoofdbrekens voor uitbaters: kosten voor kinderopvang al ingevuld op belastingbrief

De kosten voor kinderopvang kunnen vanaf dit jaar ook in de vooraf ingevulde aangifte van de belastingbrief zitten. Het maakt een groot verschil voor ouders die tot nu toe moesten rekenen met dagtarieven en opvangdagen. Maar de opstart van de nieuwe service verloopt niet rimpelloos en bezorgt de organisatoren van kinderopvang een pak extra werk.

Koen Baumers

Opdracht: vermenigvuldig het aantal opvangdagen in de naschoolse opvang met het dagtarief. Opgelet: er worden soms vijftien verschillende tarieven gehanteerd, afhankelijk van hoe lang je kind nableef die dag. Doe daarna hetzelfde voor het aantal opvangdagen bij de vakantiekampjes (5), maar hou rekening met het maximumbedrag per opvangdag (14 euro). Herhaal voor je andere kinderen en tel alle bedragen bij elkaar op.

Wie geregeld kinderen ophaalt van de crèche, de naschoolse opvang of van vakantiekampjes herkent het vast: het is elk jaar opnieuw een werkje om de kosten voor kinderopvang juist op de belastingbrief te krijgen. Zelfs met de in Tax-on-web ingebouwde rekentool is het een klus. Terwijl je loon, je hypotheeklening en je goede doelen vaak wél al automatisch ingevuld staan.

Daar moet dit jaar verandering in komen. De FOD Financiën vraagt de organisatoren van kinderopvang en vakantiekampjes om voortaan een modelattest te gebruiken en de gegevens ook digitaal in te dienen. Als alles goed gaat, staan de gemaakte kosten voor het afgelopen jaar straks netjes op Tax-on-web.

Áls. Want de FOD Financiën heeft door “moeilijkheden die de sector ondervindt” de indieningstermijn verlengd en geeft de organisatoren toch nog de gelegenheid om dit jaar hun eigen formaat van attest te gebruiken. Volgens de FOD gaat het om problemen met hardware, software of “competenties van de medewerkers om correcte attesten op te maken”.

De kans bestaat dus dat je nog een jaar geduld moet hebben voordat alle opvanginitiatieven zullen ingevuld staan op Tax-on-web. Op onze vraag voor extra toelichting verwees Financiën ons donderdag naar de officiële lancering van Tax-on-web voor aanslagjaar 2023, die eind april zal plaatsvinden.

Feit is dat de nieuwe regeling bij de opvanginitiatieven soms voor hoofdbrekens zorgt. Bij Kind en Gezin kregen ze de voorbije weken al signalen binnen over de moeilijkheden met het fiscaal attest. “We weten dat er een probleem is, maar kunnen alleen maar begeleiden en op weg helpen naar de juiste hulp”, klinkt het bij Kind en Gezin.

“We hebben heel weinig informatie gekregen”, zegt Framke Trousse van de Federatie Kinderopvang, die ook zelf een crèche uitbaat. “Het is altijd al veel werk geweest, waar ik ettelijke dagen mee bezig ben. Wij hebben 72 opvangplaatsen, maar niet alle kinderen komen voltijds. Het gaat dus om 100 fiscale attesten. Eens alles geïnstalleerd is, zal het minder lastig zijn.”

Aangeboden door onze partners