Vlaamse regering weigert aanvragen van universiteiten voor anderstalige opleidingen

Minister van Onderwijs Ben Weyts zegt dat Vlaamse jongeren het recht hebben op een opleiding in hun eigen taal.© BELGA

De Vlaamse regering heeft vorige week meerdere aanvragen van universiteiten om een anderstalige opleiding in te richten geweigerd, onder meer omdat de masteropleiding burgerlijk ingenieur anders nergens in Vlaanderen nog in het Nederlands zou worden aangeboden. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Ik ben niet het soort flamingant die met een Frans brood onder zijn arm zal sterven van de honger, maar onze Vlaamse jongeren hebben wel recht op een opleiding in hun eigen taal”, zegt hij.

Bron: BELGA

In Vlaanderen is de onderwijstaal het Nederlands, maar in het hoger onderwijs kan daarvan worden afgeweken, mits er een volwaardig equivalent bestaat in het Nederlands, al kan er op dat laatste ook weer een uitzondering worden toegestaan. In de praktijk gaat het doorgaans om Engelstalige alternatieven voor bestaande opleidingen. Een anderstalige bacherloropleiding telt minstens 18,33 procent anderstalige vakken, voor de masters gaat het om meer dan 50 procent.

De Vlaamse regering boog zich vorige week over 3 nieuwe opleidingsvragen en 32 vrijstellingsvragen van de universiteiten. Die hadden betrekking op 19 masteropleidingen die niet langer in het Nederlands zouden worden aangeboden. Het ging onder meer om de masteropleiding burgerlijk ingenieur, die – indien de aanvragen werden goedgekeurd – enkel nog aan drie universiteiten in het Engels zou worden gegeven, zonder Nederlandstalige equivalent. 

Dat laatste heeft de Vlaamse regering afgewezen, kondigt Weyts aan. Het is volgens hem erg uitzonderlijk dat de regering dergelijke aanvragen weigert. “Alle begrip dat de universiteiten ingaan op vragen van sectoren en ook meer buitenlandse studenten willen aantrekken, maar dat mag niet ten koste gaan van Vlaamse studenten en hun recht op een kwaliteitsvolle Nederlandstalige opleiding”, zegt Weyts. 

Volgens de minister moet het academisch aanbod “toegankelijk en democratisch blijven”. Hij waarschuwt voor een taalkloof tussen bijvoorbeeld universitair geschoolde ingenieurs met Engelstalig jargon en praktijkgeschoolde stielmannen en -vrouwen die in het Nederlands zijn onderwezen. Bovendien blijft er vraag naar een Nederlandstalige masteropleiding burgerlijk ingenieur, zegt Weyts. Aan de KU Leuven kozen dit academiejaar 444 studenten voor het Engelstalige traject en 725 voor de Nederlandstalige variant, duidt hij.

Ook ‘linguistics, business & music’

De regering weigerde daarnaast ook de aanvraag van de KU Leuven om een ‘Bachelor of Applied Linguistics: combination of two languages’ in te richten. De Howest-hogeschool kreeg dan weer geen groen licht voor de inrichting van een Engelstalige bachelor Business Management en de LUCA School of Arts mag geen ‘Bachelor of Music’ inrichten. 

De redenen achter die beslissingen waren meer inhoudelijk van aard, maar hoe dan ook bewaakt de Vlaamse regering het Nederlands als onderwijstaal volgens Weyts strenger dan vroeger. “Het heeft heel lang geduurd voor het Nederlands aanvaard werd als een volwaardige onderwijstaal, een wetenschappelijke taal, een academische taal. Dat mogen we nu niet zomaar verkwanselen.”

Aangeboden door onze partners