Slechts acht huisartsen voor bijna 15.000 inwoners: “Op termijn zal de dienstverlening eronder lijden”

Welzijn en zorg zijn thema’s die het gemeenteraadslid Tom Bosman (Inzet) nauw aan het hart liggen.© Erik Gyselinck

Opwijk -

Veel gemeenten hebben momenteel te kampen met een tekort aan huisartsen. Zo ook in Opwijk, waar er 8 huisartsen zijn voor bijna 15.000 inwoners. “Het Rijksinstituut voor de ziekteverzekering (RIZIV) hanteert een ondergrens van 9 artsen per 10.000 inwoners. Dat halen we in onze gemeente niet”, zegt het kersverse gemeenteraadslid voor Inzet Tom Bosman (43).

Erik Gyselinck

Welzijn en zorg zijn thema’s die Tom Bosman nauw aan het hart liggen. Hij onderzocht hoe de toestand is in de Sint-Paulusgemeente. Op zoek naar antwoorden ging hij op consultatie bij dokter Kris Genbrugge, voorzitter van de huisartsenkring van Opwijk.

“Voor Corona telde Opwijk nog twaalf huisartsen. Door de epidemie zijn er twee gestopt en is één iemand met pensioen gegaan. Recent nog ging een arts na ziekte met pensioen. Wat het huidige aantal op acht brengt”, aldus Bosman. “Dat maakt één huisarts per 1.875 inwoners, waar vroeger algemeen aangenomen werd dat één huisarts per 1500 inwoners het minimum is. Wat betekent dat de dienstverlening er op termijn zal onder lijden.”

Patiëntenstop

“De coronajaren hebben er voorts geen goed aan gedaan en de groeiende groep bejaarden met meerdere complexere pathologieën hebben geleid tot langere raadplegingen. Een tweede grote groep zijn de anderstaligen die zich in de gemeente zijn komen vestigen, maar de voertaal niet spreken. Frustrerend voor de huisarts ten slotte is dat de mondigere patiënten hun aandoening voor hun bezoek aan de dokter al menen gelezen te hebben op het internet en hun gelijk willen halen bij de dokter. Vandaar de algemene vaststelling dat Opwijk voor jongere artsen geen aantrekkelijk werkgebied is.”

“Frustrerend voor de huisarts is dat de mondigere patiënten hun aandoening voor hun bezoek al menen gelezen te hebben op het internet en hun gelijk willen halen bij de dokter”

Gemeenteraadslid Tom Bosman (Inzet)

“Dat alles heeft ertoe geleid dat net als in zovele andere regio’s Opwijk is moeten overgaan tot een patiëntenstop”, weet Bosman. “Met die uitzondering dat familie van Opwijkenaren die in Opwijk komen wonen zijn, toch nog als patiënt kunnen worden aangenomen.”

Is men in Opwijk dan bij de pakken blijven zitten? “In de groepspraktijk Het Medisch Huis in de Schoolstraat alvast niet. “Ze hebben er al een tijdje een medisch secretariaatsmedewerker in dienst voor het groeiende papierwerk en er is recentelijk een verpleegkundige bij gekomen die één keer per week de bloedafnamen komt doen. Waarna de arts alleen nog maar de resultaten ervan met de patiënt moet bespreken.”

Brede eerstelijnspraktijk

Gelukkig zijn er lichtpuntjes. Bosman: “Het aantal toegelaten afgestudeerden wordt opgetrokken, zodat we over vier jaar meer huisartsen zouden moeten hebben. Maar dat is natuurlijk geen garantie dat ze in Opwijk komen wonen. Vlaanderen keert voorts een premie uit voor artsen die zich vestigen in een gebied met een tekort aan huisartsen. En er zijn ook renteloze tussenkomsten in bepaalde investeringen, maar veel heeft dat nog niet opgeleverd in Opwijk. De Vlaamse overheid lanceerde ook enkele gesubsidieerde pilootprojecten, zoals een brede eerstelijnspraktijk, waarbij de huisarts meer samenwerkt met het lokale bestuur of andere diensten om bepaalde problemen beter de baas te kunnen. In Merchtem is zo’n project met een multidisciplinaire praktijk opgestart. Voor resultaten is het nog te vroeg, maar men is er toch al in geslaagd om een halt toe te roepen aan het huisartsentekort in de buurgemeente.”

Aangeboden door onze partners