Experts unaniem: abortus moet kunnen tot 18 weken, en zonder ‘vernederende’ bedenktijd

© REUTERS

Op vraag van de federale regering nam een comité van academische experts de abortuswetgeving van ons land onder de loep. Het comité deelde vrijdag het eindrapport met 25 kraakheldere aanbevelingen over onder meer de maximumtermijn voor vrijwillige abortus, de verplichte bedenktijd en de terugbetaling van anticonceptie.

Vandaag is vrijwillige abortus toegestaan tot 12 weken. Die maximale termijn is volgens de experts te kort. In de praktijk reizen daarom jaarlijks tussen de 300 en 800 vrouwen naar Nederland. Dat roept vragen op, schrijft het comité. “Enerzijds omdat deze bijzonder moeilijke situaties niet in België zelf worden beheerd, en anderzijds omdat ze vaak, niet uitsluitend, betrekking hebben op kwetsbare personen.”

LEES OOK. Freya Van den Bossche: “Er sterven elke dag vrouwen omdat ze geen recht hebben op abortus”

Volgens het comité leidt het tot ongelijkheid. Extra kosten, taalproblemen en afstand vormen allemaal mogelijke obstakels. De experts spraken het voorbije jaar met vertegenwoordigers uit Nederland en Engeland en onderzochten de levensvatbaarheid en de perceptie van pijn in de foetale fase. Op basis van dat alles adviseren ze om de maximale termijn te verlengen tot minimum 18 weken.

‘Vernederende’ wachttijd

Het comité adviseert om de wettelijke wachttijd van zes dagen tussen de eerste raadpleging en de abortus zelf te schrappen. Liefst zien de experten geen verplichte wachttijd meer. Een plan B is een verplichting dat de zwangerschapsafbreking niet op dezelfde dag als de eerste raadpleging mag worden uitgevoerd. Praktisch is dat meestal sowieso niet mogelijk.

Het comité schrijft over een ‘unanieme kritiek van het terrein’ ten aanzien van de bedenktijd. “De termijn wordt als vernederend beschouwd omdat het een onvolwassenheid van vrouwen suggereert, veronderstellende dat zij niet in staat zijn om de nodige bedenktijd zelf in te bouwen.” Volgens het comité is “het denkproces van vrouwen al lang voor de eerste raadpleging begonnen”.

Ook zonder wachttijd zullen vrouwen een geïnformeerde beslissing maken, schrijft het comité. Vrijwillige abortus is onderhevig aan gezondheidsrechterlijke wetgeving en deontologische principes. “Deze moet teams ertoe aanzetten een passende wachttijd te handhaven bij elke situatie waar dit nodig blijkt.”

Terugbetaling anticonceptie

Het comité vindt dat een tegemoetkoming voor anticonceptie ook mogelijk moet zijn voor vrouwen boven 25 jaar. Het aantal abortussen bij -21-jarigen kent een dalende trend sinds terugbetaling mogelijk werd in 2004. Voor -25-jarigen is er terugbetaling sinds 2021. Ook langdurige anticonceptie, zoals een spiraaltje, verdient volgens de experten een tegemoetkoming. Na een zwangerschapsonderbreking zou dit zelfs gratis moeten aangeboden worden.

 (agg)

Aangeboden door onze partners