Schepencollege zet nieuwe stap in Scheldebrug

Simulatie van de Scheldebrug in Antwerpen.© rr

Antwerpen -

In de eerste helft van 2024 zal normaal de aanbesteding starten voor de bouw van een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde aan het Antwerpse Zuid. Het schepencollege besliste vrijdag over de procedure die moet leiden tot een bestek.

Sacha Van Wiele

De Scheldebrug is een van de achttien leefbaarheidsprojecten binnen de Oosterweelverbinding of De Grote Verbinding. Antwerpen werkt, tezamen met De Vlaamse Waterweg nv, de procedure voor de Scheldebrug verder uit, volgens de modaliteiten beslist door de Vlaamse regering eind december vorig jaar.

Er is wel wat discussie over de zin en de haalbaarheid van zo’n brug over de Schelde. Een mobiliteitsstudie wees uit dat het Scheldekruisend fietsnetwerk met Scheldebrug voldoende robuust is, en ook een hogere bijdrage levert aan de modal shift dan systemen met een veer of kabelbaan. Ook vanuit de loodsen kwamen er bedenkingen. Een analyse van de scheepvaart van en naar de stroomopwaartse bedrijven leerde dat de brug een operationele en economische impact heeft, maar dat die kan worden opgevangen door een uitneembaar brugdeel.

“De Scheldebrug zal een enorme bijdrage leveren voor de modal shift van stad en regio”, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Mobiliteit. “Ze zal aantakken op een reeks nieuwe fietsverbindingen in alle windrichtingen, en tegelijk het sluitstuk zijn van een heuse fietsring rond Antwerpen.”

Voor de Scheldebrug werd een budget van 254 miljoen euro vastgelegd, dat jaarlijks met maximaal 2% geïndexeerd wordt. De komende maanden zullen stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv de krijtlijnen van het bestek verder vastleggen. Om vervolgens, als alles vlot verloopt, dit najaar een concreet bestek af te ronden. In de eerste helft van 2024 kan de aanbesteding dan starten.

Aangeboden door onze partners