Grootste verhuis van gedetineerden ooit in ons land: 271 gevangenen krijgen nieuwe cel in Dendermonde

© Stef Van Overstraeten

In Dendermonde verhuizen zaterdag 271 gedetineerden van de oude naar een nieuwe gevangenis. Het is meteen de grootste verhuis van gevangenen ooit in ons land. Een huzarenwerkje om alles veilig te laten verlopen waardoor er bijna evenveel politiemensen en een indrukwekkende ordemacht worden ingezet.

Marc Klifman en Stef Van Overstraeten

Sinds zaterdagochtend vroeg rijden celwagens meer dan dertig keer heen en weer onder strikte begeleiding door de straten van Dendermonde. Alles heeft te maken met de grootste transfer van gedetineerden ooit in ons land. Meer dan 270 gevangenen verlaten de oude gevangenis van Dendermonde om hun intrek te nemen in de “Poort van Dendermonde”, in de Tanneweg van Dendermonde. De nieuwe gevangenis omvat vier vleugels van telkens drie verdiepingen en er is plaats voor 444 gedetineerden.

Om de verhuis veilig en gestructureerd te laten verlopen, werden zo’n 200 gevangenismedewerkers ingezet, maar ook 232 politiemensen, vier celwagens, een helikopter, een waterkanon, een pantservoertuig, een patrouilleboot, een drone, acht politiepaarden, acht drugshonden en vier patrouillehonden. “Een huzarenwerk”, zegt het Gevangeniswezen. “Eens ingetrokken in de gevangenis, zullen de gedetineerden in een veel betere omkadering hun straf uitzitten. Dit moet de kans op een succesvolle re-integratie in de samenleving aanzienlijk verhogen”, klinkt het.

© Frank Bahnmüller

In de nieuwe gevangenis zijn ook leslokalen en werkplaatsen voorzien om maximaal te kunnen inzetten op zinvolle detentie, waarbij gedetineerden vaardigheden aanleren en ouderhouden. Door de overbevolking sliepen in de oude gevangenis van Dendermonde tot voor kort twintig personen op een matras op de grond. Dat moet nu verleden tijd zijn. Er zal ook meer worden ingezet op het begeleiden van de gedetineerden. Zo wordt er een verschil gemaakt tussen veiligheidsassistenten, die meer voor de bewaking instaan, en detentiebegeleiders, die hen actief begeleiden.

Het Gevangeniswezen is nog volop bezig met het aanwerven van nieuw personeel zodat de capaciteit van de gevangenis ten volle kan worden benut.

© Frank Bahnmüller

Vincent Van Quickenborne, minister van Justitie, woonde de verhuis ’s ochtends vroeg bij en ging enkele gedetineerden in alle vroegte wakker maken. “De oude gevangenis van Dendermonde was uitgeleefd en hopeloos verouderd. Dit maakte zinvolle detentie moeilijker, ondanks de vele inspanningen van de directie en het gevangenispersoneel. Ook voor hen was het geen aangename omgeving meer om in te werken. Investeren in moderne gevangenissen is investeren in een veilige samenleving. Niemand heeft er baat bij dat gedetineerden na het einde van hun straf vrijkomen zonder dat ze op het rechte pad zijn geholpen. De nieuwe gevangenis biedt veel meer mogelijkheden om detentie echt zinvol in te kunnen vullen”, zegt hij.

Caroline Criel, gevangenisdirecteur Dendermonde: “Deze verhuisoperatie is uniek. Op slechts één dag tijd worden alle gedetineerden overgebracht en zullen zij hun intrek nemen in hun nieuwe cellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een minutieuze voorbereiding en de grootschalige inzet van het personeel van de gevangenis en de politiediensten. De verhuis is het sluitstuk van een jarenlange voorbereiding, een eindeloze professionaliteit en inzet van vele medewerkers om de nieuwe inrichting vorm te geven en de oude inrichting gelijktijdig draaiende te houden. Met trots en enthousiasme beginnen wij aan een nieuw hoofdstuk.”

© Frank Bahnmüller

© Frank Bahnmüller

© Frank Bahnmüller

© Frank Bahnmüller

© Frank Bahnmüller

© Frank Bahnmüller

Aangeboden door onze partners