Nieuwe studie: “Droogtes en overstromingen verergeren door klimaatopwarming”

© EPA-EFE

De intensiteit van weersextremen die gelinkt zijn aan de cyclus van water, zoals droogtes of overstromingen, heeft een sterke correlatie met de gemiddelde temperaturen in de wereld. De opwarming van het klimaat zal dus zeker leiden tot ergere gevolgen. Dat stelt een studie die maandag werd gepubliceerd en steunt op onuitgegeven data.

gjsBron: BELGA

Voor hun studie maakten de wetenschappers, met basis in de Verenigde Staten, gebruik van data die via satellieten werden vergaard en waarmee ze extreme hydroklimatische evenementen willen bestuderen. Voordien hielden studies enkel rekening met de gemeten hoeveelheid neerslag.

In de studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Water gebruikten de onderzoekers gegevens voor de jaren 2002-2021 om de impact van de opwarming van de aarde op deze extreme gebeurtenissen beter te kunnen berekenen. “De totale intensiteit van extreme gebeurtenissen is sterk gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur op aarde, meer dan met enige andere klimaatfactor (zoals het fenomeen El Niño/La Niña)”, concludeerden de auteurs. De intensiteit ervan verwijst naar de omvang, duurtijd en ernst van de gebeurtenissen.

Hogere frequentie

Sinds 2015 vinden gemiddeld vier extreme weersgebeurtenissen per jaar plaats, de dertien jaren voordien waren dat er slechts drie per jaar. “Dat betekent, voor een wereld die blijft opwarmen, dat we ons aan frequentere en meer ernstige periodes van droogte en felle neerslag kunnen verwachten”, zegt Matthew Rodell, co-auteur van het artikel, aan AFP.

De wereld is sinds het pre-industriële tijdperk al met bijna 1,2°C opgewarmd als gevolg van menselijk handelen en het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en steenkool. Zonder versterking van het huidige beleid stevent de wereld volgens klimaatexperts van de VN (IPCC) af op een opwarming van +3,2°C tegen 2100.

Aangeboden door onze partners