Dringend gezond verstand nodig: bedrijven willen dat regering beslissing rond Ventilus herziet, want “de verbinding is pas nodig vanaf 2031 en dan is de ondergrondse technologie wel beschikbaar”

Al van in het prille begin van het Ventilus-verhaal ijveren de betrokken burgers, lokale besturen en bedrijven voor een ondergrondse realisatie van de hoogspanningslijn.© lvw

West-Vlaanderen -

Na de felbevochten stikstofdeal ligt er eind deze week opnieuw een ingewikkeld en zwaar dossier op de regeringstafel. De Vlaamse overheid moet de scopingsnota van het GRUP Ventilus goedkeuren. INVOLTE, de vzw die de getroffen bedrijven verenigt en vertegenwoordigt, wil dat de regering haar beslissing van begin november herziet. “De hoogspanningsverbinding is ten vroegste in 2031 nodig. Tegen dan is de technologie voor een ondergrondse verbinding op gelijkstroom vrij beschikbaar. Er is dringend gezond verstand nodig in dit dossier.”

Levi Verbauwhede

Nadat de Vlaamse regering de chaotische Ventilus-knoop had doorgehakt en voor een bovengrondse hoogspanningsverbinding koos, stelde ze als randvoorwaarde aan de federale overheid een steviger pakket flankerende maatregelen.

Ondernemersplatform INVOLTE vzw vraagt nu aan de federale regering om niet alleen een pakket aan compensaties voor hinder en waardeverlies te herbekijken, maar “ook om in onteigening en herlocatie van bedrijven, scholen, kinderopvangen en woningen te voorzien bij een ongezonde situatie.”

LEES OOK. Regering laat Ventilus-compensaties over aan Elia en CREG: “Regio’s moeten voorstel uitwerken”

INVOLTE stelt evenwel vast dat de federale regering en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) enkel nota namen van de ‘eis’ van de Vlaamse regering. “Op vragen daarover kwamen ze niet verder dan de nietszeggende melding: De federale regering zal faciliteren waar mogelijk,”, reageert woordvoerder Ignace Vandewalle.

Elia en CREG

“De federale regering heeft tot nu – intussen een maand later – nog steeds geen concrete acties ondernomen om de compensaties voor gedupeerden in het Ventilus- en Boucle du Hainaut-dossier te herzien”, aldus nog Vandewalle.

LEES OOK. Waarom lokt Ventilus zo veel protest uit en is er écht geen alternatief? Omstreden hoogspanningslijn uitgelegd in 9 vragen

Volgens INVOLTE vertoont de federale regering geen enkele blijk van medeleven met de getroffen regio. “Zo werd tot op heden nog geen gevolg gegeven aan onze vraag om door het kabinet van Van der Straeten gehoord te worden. Dat getuigt van een gebrek aan respect voor de 1.200 arbeiders van de gedupeerde bedrijven.”

Volgens het kabinet is er geen sprake van een gebrek aan respect. “Waar Ventilus precies komt, is een beslissing van de Vlaamse regering. Wie daarvan nadeel ondervindt, moet uiteraard correct worden vergoed. Daarom bestaat er een compensatiebeleid, iets dat in dit dossier wordt bepaald door netbeheerder Elia en de onafhankelijke regulator CREG. Het is goed dat politici dit niet eigenmachtig project per project beslissen. Dat zou de deur kunnen openzetten voor willekeur”, besluit de woordvoerder van minister Van der Straeten.

Ondergrondse technologie

Het ondernemersplatform wil dat de regering een kader opmaakt voor de toekomst, mocht blijken dat het ongezond is om in de buurt van hoogspanningslijnen te wonen. “De flankerende maatregelen die nu worden voorgesteld, gaan over een ‘gezonde woonomgeving’. Wij willen dat er zowel op het vlak van herlocatie als voor vergoedingen een kader klaar is mocht onderzoek uitwijzen dat het ongezond blijkt te zijn.” (lees verder onder de foto)

“Gelet op de nieuwe timing voor hernieuwbare energie roept INVOLTE de Vlaamse regering op om de beslissing rond een bovengrondse lijn te herzien”, zegt woordvoerder Ignace Vandewalle.© lvw

Maar als het van de bedrijven afhangt, hoeft het helemaal niet zo ver te komen. Want de technologie om een ondergrondse verbinding mogelijk te maken, zal volgens INVOLTE beschikbaar zijn voor de lijn effectief in gebruik wordt genomen.

LEES OOK. Protest tegen Ventilus is nog niet geluwd, maar waar passeert de hoogspanningslijn eigenlijk?

“Twee weken geleden werd de bouw van de Prinses Elisabethzone met één jaar uitgesteld. Zo zou het eerste en kleinste windmolenpark op zee pas operationeel zijn tegen 2029. De opgewekte elektriciteit daarvan zou nog perfect via de bestaande Stevin-lijn aan land kunnen worden gebracht.”

“Onverantwoord”

De laatste twee parken zouden pas in 2031 of 2032 elektriciteit produceren. “Er is dringend gezond verstand nodig in dit dossier”, zegt Vandewalle. “Volgens de huidige timing blijkt dat Ventilus pas nodig is om onze hernieuwbare energie aan land te brengen vanaf 2031 of 2032. Bovendien duren zulke projecten altijd veel langer dan verwacht. De door de regering aangestelde Duitse professor Westermann gaf aan dat de technologie voor een netwerk van ondergrondse kabels op gelijkstroom vanaf 2030 vrij beschikbaar zou zijn.”

LEES OOK. Onderzoeker waarschuwt: “Wat minister ook beweert, niet iedereen zal vergoed worden als Ventilus er komt”

“Het zou daarom onverantwoord zijn om nu te kiezen voor een technologie waar op zijn minst twijfel bestaat over de gezondheidsrisico’s ervan, en die ons landschap de komende vijftig jaar vervuilt met lelijke pylonen. Gelet op de nieuwe timing voor hernieuwbare energie roept INVOLTE de Vlaamse regering op om de beslissing rond een bovengrondse lijn te herzien.”

Het ondernemersplatform is duidelijk: “Het zou onverantwoord zijn om nu te kiezen voor een technologie waar op zijn minst twijfel bestaat over de gezondheidsrisico’s ervan, en die ons landschap de komende vijftig jaar vervuilt met lelijke pylonen.”© lvw

Aangeboden door onze partners