Rechtbank laat bouw- en sloopafval op voormalige VCR-site verwijderen “Een uitspraak van de rechtbank was wel nodig”

Jan Boeynaems organiseerde eerder reeds een petitie tegen de opslag van bouw- en sloopafval achter de woningen in de buurt.© JW

Rumst -

Het gemeentebestuur krijgt al jaren meldingen van buren over overlast op de voormalige VCR-site aan de Hollebeekstraat, Doelhaagstraat en Tuinwijk. Stofhinder, lawaai en heel wat afval zijn hun deel. De gemeente stapte naar de rechtbank die nu een einde maakt aan de overlast op de site.

Sinds het vertrek van het voormalige bouwmaterialenbedrijf, strijken heel wat bedrijven op deze site neer die het blijkbaar niet zo nauw nemen met de bestaande reglementering. Het bestuur stuurde sinds 2020 geregeld controleurs en inspecteurs ter plaatse.

Met dwangbevelen kon de gemeente reeds een aantal firma’s tot de orde roepen of uiteindelijk doen verdwijnen. Maar voor een groot sloop- en recyclagebedrijf voor bouwafval lukte dat niet. De gemeente ging in eerste instantie in gesprek met de huurder van het perceel om de hinder te beperken.

“Een aantal maatregelen werden vastgelegd”, zegt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). “Maar omdat deze niet werden nagekomen, waren we genoodzaakt om een proces-verbaal op te stellen. Hierna volgde nog overleg om de situatie nauwkeurig te kunnen opvolgen. Uiteindelijk bleek dat de huurder van het perceel niet over de nodige omgevingsvergunningen beschikte.”

De situatie mondde uit in een rechtszaak waarin de gemeente Rumst vroeg om de opslag op het perceel te verwijderen en de huurder te verplichten om die activiteit stop te zetten. De rechter volgt hen nu daarin. De huurder dient binnen de vier maanden alle opslag te verwijderen en mag het perceel niet meer gebruiken voor eender welke vergunningsplichtige opslag.

Handhaving en toekomst

De buren die eerder ook met een petitie tegen het bedrijf ageerden, reageren opgelucht. Het gemeentebestuur laat weten ook in de toekomst extra in te zullen zetten op handhaving voor dergelijke misdrijven. “Er worden al bestuurlijke dwangbevelen opgemaakt voor firma’s die ook zonder of met een ongeldige vergunning werken”, zegt de burgemeester.

“Parallel zijn we ook bezig om een RUP goed te keuren zodat we in de toekomst het terrein beter kunnen laten inrichten en duidelijker kunnen formuleren wat er wel of niet kan. Afvalverwerking of sorteren van bouwafval maakt daar zeker geen deel van uit.” (JEF WIJCKMANS)

Aangeboden door onze partners