Jaarrapport politie toont meer ongevallen, intrafamiliaal geweld en inbraken: “En toch is daling van voorbije tien jaar voortgezet”

Korpschef Walter Vranckx zag het aantal verdwijningen op zijn grondgebied vorig jaar al verdubbelen, en nu opnieuw.© hsb

Lubbeek/Bierbeek/Boutersem/Holsbeek -

De politie van de zone Lubbeek heeft haar jaarverslag van 2022 klaar, en dat toont geen al te vrolijke cijfers. In de politiezone zag men een stijging in het aantal ongevallen met gewonden, intrafamiliaal geweld, cybercriminaliteit en inbraken. En toch ziet korpschef Walter Vranckx de cijfers niet zuiver negatief.

Hannelore Smitz

Maar liefst 118 inbraken in woningen vonden er vorig jaar plaats in Lubbeek, Bierbeek, Boutersem en Holsbeek. Dat is ongeveer een verdubbeling tegenover het jaar voordien. “Op het eerste gezicht lijkt dit een zorgwekkende gebeurtenis, maar als we kijken naar de langere termijn, zien we dat het cijfer opnieuw op niveau komt van het jaar 2020. En vooral: dat de dalende trend van de afgelopen 10 jaar zich voortzet”, aldus korpschef Walter Vranckx.

De gemeente Bierbeek was in 2022 koploper wat de inbraken betreft. Met 39 feiten neemt de gemeente één derde van de inbraken in de zone voor haar rekening. Lubbeek en Boutersem volgen met respectievelijk 30 en 26 inbraken. Holsbeek tot slot neemt met 23 inbraken de laatste plaats in. “De meeste inbraken werden gepleegd in november en december, de donkere wintermaanden. Al registreerden we ook in augustus wel veertien inbraken”, klinkt het.

75 ongevallen met gewonden

Ook op het vlak van ongevallen was het geen al te best jaar. Er vonden 75 ongevallen met gewonden plaats op het grondgebied van de lokale politie Lubbeek, zeven meer dan in 2021. “Bij deze 75 ongevallen vielen 93 gewonden, waarvan 84 lichtgewond en negen zwaargewond”, klinkt het.

Zeer opvallend en zorgwekkend in het jaaroverzicht van de zone is de stijging van het aantal meldingen inzake intrafamiliaal geweld. “In 2020 waren er 80 meldingen, in 2021 al 100 en in 2022 maar liefst 121”, klinkt het. “Het intrafamiliaal geweld stijgt op alle niveaus, zowel binnen een koppel als tegen kinderen of andere familieleden. Het grootste aandeel blijft psychisch geweld, maar er waren ook 48 vaststellingen van fysiek geweld. Om het fenomeen intrafamiliaal nog beter te kunnen opvolgen en de verschillende dossiers centraler te behandelen is er sinds 2022 een hoofdinspecteur Jeugd en Sociale Dienst aan de slag bij ons.”

Verdwijningen

De Lubbeekse politie moest ook maar liefst 469 keer uitrukken voor een onrustwekkende verdwijning. Een ontzettend hoog aantal, en ook meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. De grote hoeveelheid verdwijningen heeft echter alles te maken met de aanwezigheid van de zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek, twee jeugdvoorzieningen Adem (voorheen Ave Regina) in Bierbeek en De Switch in Holsbeek.

“In 2021 kenden we al een verdubbeling van de feiten en doorheen het jaar 2022 merkten we dat deze exponentiële stijging aanhield”, zegt Vranckx. “Vooral bij Adem lopen veel jongeren weg. We merkten ook dat het hoge aantal interventies vooral te wijten is aan een kleine groep ‘gewoonteweglopers’. De werklast voor de politie blijft natuurlijk dezelfde. Voor elke verdwijning moet een proces-verbaal opgemaakt worden, een zoeking gestart, verschillende instanties worden verwittigd en noem maar op. Op jaarbasis zijn daar twee personen voltijds mee bezig.” De politie heeft nu wel een protocol opgesteld samen met Adem en het Leuvense parket, waardoor de administratieve last bij dergelijke ‘verdwijningen’ daalt.

Tot slot werden er in de zone Lubbeek in 2022 ook nog 111 pv’s opgesteld inzake drugs, en 273 meldingen gedaan van cybercrime. Deze cijfers zijn geen grote verandering tegenover de voorbije jaren.

 

Aangeboden door onze partners