Cassatie oordeelt vandaag over verlenging voorlopige hechtenis Kaili en Tarabella

Tarabella© AFP

Het Hof van Cassatie zal woensdag nog uitspraak doen over de cassatieberoepen die Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, en Belgisch Europarlementslid Marc Tarabella hadden ingesteld tegen de beslissing van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling om hun voorlopige hechtenis te verlengen in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet alvast geen reden om de arresten van de KI te verbreken.

ltoBron: BELGA

Het federaal parket voert al enkele maanden een grootscheeps onderzoek naar pogingen van de Golfstaat Qatar en Marokko om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden. Beide landen zouden via voormalige Italiaans Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement.

LEES OOK. Onderzoeksrechter Claise mag aanblijven in onderzoek naar corruptie in Europees Parlement

In dat dossier werd Eva Kaili op 11 december onder aanhoudingsbevel geplaatst, en Marc Tarabella op 11 februari. Op 3 maart besloot de kamer van inbeschuldigingstelling hun voorlopige hechtenis te verlengen. Zowel Kaili als Tarabella trokken daartegen naar het Hof van Cassatie.

De verdediging van Eva Kaili voerde geen argumenten aan om het arrest van de KI te laten verbreken, en het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet ook geen reden om dat te doen. De verdediging van Marc Tarabella voerde wel vier argumenten aan, maar het parket-generaal veegde die van tafel en zag er geen reden in om het arrest van de KI te verbreken.

In beide dossiers zal het Hof van Cassatie in de loop van de namiddag uitspraak doen.

Aangeboden door onze partners