Protest bij Cassatie haalt niets uit: Europarlementsleden Kaili en Tarabella blijven in de cel voor rol in Qatargate

Eva Kaili© Getty Images

Het Hof van Cassatie heeft het protest van Eva Kaili en Marc Tarabella afgewezen. De twee aangehouden Europarlementsleden blijven daardoor in de cel in het onderzoek naar beïnvloeding van het parlement door onder meer Qatar en Marokko.

Chris VerhaegheBron: Eigen berichtgeving

Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitster van het Europees Parlement, had cassatieberoep aangetekend tegen haar aanhouding. Ze is één van de hoofdverdachten in het onderzoek van het federaal parket naar beïnvloeding van het Europees Parlement. Daarbij wordt onderzocht of landen zoals de Golfstaat Qatar en Marokko gepoogd hebben om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, de zogenaamde ‘Qatargate’.

Kaili zit sinds 9 december in de cel, en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Brussel oordeelde op 3 maart dat ze best nog aangehouden kon blijven. Voor het Belgisch Europarlementslid Tarabella volgde dezelfde beslissing. Hoofdverdachte Pier Antonio Panzeri heeft intussen het statuut van spijtoptant aangenomen. Ander verdachten zijn vrijgelaten, of werden onder elektronisch toezicht geplaatst.

LEES OOK: “Eva Kaili in cassatie tegen verlenging voorlopige hechtenis na Qatargate”

Kaili, en later ook Tarabella, stapten naar Cassatie tegen de beslissing om hen nog langer aan te houden. Maar Kaili zou daarbij geen argumenten hebben neergelegd. Tarabella diende vier argumenten in, maar die werden door het parket-generaal bij het Hof van Cassatie weggewuifd. Het parket-generaal zag geen reden om de arresten van de KI te verbreken. Het Hof Van Cassatie heeft hun protest nu van tafel geveegd.

Marc Tarabella© AFP

Aangeboden door onze partners