Vakbonden en werkgevers in Groep van Tien akkoord over verlenging brugpensioen, soepele landingsbanen en andere dossiers

De vakbonden en werkgevers zijn het binnen de Groep van Tien eens geraakt over een reeks sociale dossiers. Dat houdt vooral in dat heel wat zaken, zoals brugpensioen en soepeler landingsbanen verlengd worden. Tot eind deze maand nemen ze de tijd om het interprofessioneel ontwerpakkoord voor te leggen aan hun achterban.

gjsBron: BELGA

Vakbonden en werkgevers moesten zich buigen over onder andere het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen - en landingsbanen. Woensdag bereikten ze uiteindelijk een ontwerpakkoord waarin ze de huidige regelingen met twee jaar verlengen tot en met juni 2025.

Wat SWT - het vroegere brugpensioen - betreft, blijft het stelsel mogelijk vanaf 58 jaar voor medische redenen en vanaf 60 jaar voor werknemers in een zwaar beroep of met een lange carrière. Onder het algemeen stelsel kunnen werknemers als ze 62 jaar zijn op brugpensioen gaan als ze ontslagen worden. ACV-voorzitter Marc Leemans kwam eerder deze maand nog in opspraak omdat hij op 1 januari 2024 vertrekt bij de vakbond en zich daarbij zou laten ontslaan om nadien in SWT te stappen.

Landingsbanen met een RVA-uitkering blijven ook nog twee jaar langer mogelijk vanaf 55 jaar in plaats van 60 jaar voor bepaalde werknemers. Het gaat om werknemers met zware arbeidstijdregelingen, lange loopbanen of die werken bij bedrijven in herstructurering. Voorts verlengden de sociale partners regelingen rond onder meer de vrijwillige overuren, tijdelijke werkloosheid en verplaatsingskosten.

Tot slot bevestigden de vakbonden en werkgevers de afspraken die ze in 2021 maakten over de verhoging van de minimumlonen. Ze vragen de federale regering ook om tot 2028 af te blijven van de fiscale regels rond het aanvullend pensioen (tweede pijler), die de regering wil hervomen. Dat is nodig voor de geleidelijke harmonisering van de pensioenstelsels van arbeiders en bedienden, luidt het.

Geen lonen

De afspraken van de vakbonden en de werkgevers kaderen in het tweejaarlijks sociaal overleg. Normaal gezien onderhandelen de sociale partners daarbij ook over de lonen, maar de gesprekken daarover mislukten vorig jaar al, waarna de federale regering de knopen doorhakte: er wordt vastgehouden aan de automatische indexering, maar er is geen ruimte voor extra opslag. Wel voorzag de regering in de mogelijkheid voor een eenmalige koopkrachtpremie van maximaal 500 of 750 euro in winstgevende bedrijven.

In een gezamenlijke reactie zeggen de werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Boerenbond “tevreden met het bereikte compromis” te zijn. “Dit akkoord zorgt voor een rechtszeker kader waarin de sociale partners in de komende maanden op sector- en bedrijfsniveau in een sereen klimaat tot goede sociale akkoorden kunnen komen.”

Aangeboden door onze partners