Basket Willebroek en Kangoeroes Mechelen slaan de handen in elkaar voor jeugdwerking

Kangoeroes Mechelen en Basket Willebroek gaan samenwerken.© Basket Willebroek/Kangoeroes Mechelen

Net zoals in heel Vlaanderen floreert het jeugdbasketbal ook in Mechelen en Willebroek. Kangoeroes startte vorig seizoen een nieuw jeugdproject waarbij de Mechelse jongensploegen inmiddels op het hoogste niveau in Vlaanderen acteren, bij Basket Willebroek is er een grote instroom van jonge basketters en het plan om hier kwalitatief mee om te gaan, waardoor er nood is aan een meer gestructureerde aanpak. De Rupelploeg en de Maneblussers slaan dan ook de handen in elkaar.

Patrick Ceulemans

“Enkele maanden geleden was er een verkennend gesprek met onze buren met de bedoeling te bekijken of we als clubs iets voor elkaar kunnen betekenen in de nabije of verdere toekomst”, aldus jeugdcoördinator van Basket Willebroek Daan Mampaey. “Inmiddels is er een princiepsakkoord over een samenwerking wat betreft de jeugdopleiding en wordt dit momenteel verder praktisch uitgewerkt met het oog op het nieuwe seizoen.”

Kris Dée, sportief coördinator bij Kangoeroes Basket Mechelen, is alvast tevreden met het akkoord: “Naburige clubs die samenwerken is alleen maar positief voor onze sport en ook Basketbal Vlaanderen wil daar in de toekomst meer op inzetten. Met Basket Willebroek was het al snel duidelijk dat een samenwerking een win/win situatie zou bewerkstelligen, wat natuurlijk één van de belangrijkste vereisten is om dergelijk project te laten slagen.”

“Voor velen binnen de basketwereld zal dit nieuws als verrassend overkomen maar ook beide clubbesturen zien duidelijk de voordelen in van deze samenwerking. We starten met enkele kleine initiatieven zodat in eerste instantie beide clubs elkaars werking en visie leren kennen.”, vervolledigt Mampaey. “Bedoeling is om op meerdere momenten tijdens het seizoen evaluaties in te plannen waarbij wordt bekeken of er nog zaken zijn waar onze clubs complementair kunnen zijn”, besluit Kris Dée.

Aangeboden door onze partners