Monitoringcomité raamt begrotingstekort 6,2 miljard euro lager dan verwacht

© rr

De begrotingen van de Belgische overheden zouden dit jaar 6,2 miljard euro minder tekort boeken dan oorspronkelijk was verwacht. Dat heeft het monitoringcomité donderdag geraamd.

Bron: BELGA

Volgens de nieuwe berekeningen zouden de overheden in 2023 afklokken op een tekort van 27,4 miljard euro, of 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 6,2 miljard euro of 1,1 procent van het bbp minder dan oorspronkelijk was geraamd. 

De federale overheid zou volgens de nieuwe raming een tekort van 20,5 miljard euro optekenen, wat ongeveer 3,2 miljard beter is dan verwacht. De gemeenschappen en gewesten en de lokale overheden boeken een verlies van 6,7 miljard euro, een verbetering met 2,8 miljard euro. 

Dat de openbare financiën minder rood kleuren dan verwacht, dicht het monitoringcomité onder meer toe aan de lagere inflatie en energieprijzen, waardoor de overheid bijvoorbeeld minder moet betalen voor het sociaal tarief.

Langere termijn

Het neemt niet weg dat de perspectieven op langere termijn nog steeds om actie vragen. Bij ongewijzigd beleid zou het gezamenlijke tekort tegen 2028 oplopen tot 41,6 miljard euro of 6,1 procent van het bbp. De staatsschuld, voor dit jaar op 106,4 procent geraamd, zou op zijn beurt tegen 2028 stijgen tot 117,6 procent van het bbp.

De Europese begrotingsregels vereisen dat het tekort niet meer dan 3 procent bedraagt en de staatsschuld niet meer dan 60 procent. Lidstaten met een hogere schuldgraad moeten actie ondernemen om die schulden af te bouwen. Na een opschorting vanwege de pandemie en de energiecrisis treden die regels volgend jaar opnieuw in werking. 

Het monitoringcomité bestaat uit een groep topambtenaren die de budgettaire situatie van het land tegen het licht houden in de aanloop naar een begrotingscontrole. Het kernkabinet gaat de begrotingscontrole vrijdag op gang trekken, met onder meer de voorzitter van het comité.

Aangeboden door onze partners