België erkent boeddhisme als levensbeschouwing

© Fred Debrock

Het boeddhisme wordt erkend als niet-confessionele levensbeschouwing. De ministerraad heeft vrijdag een wetsontwerp van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in die zin goedgekeurd.

gliBron: BELGA

De officiële erkenning voor het boeddhisme gaat gepaard met financiële ondersteuning. Zo heeft de religie voortaan recht op een federale dotatie om de organisatiestructuur te professionaliseren, wedden en pensioenen te betalen en de werkingskosten van het federaal secretariaat te dekken. 

Het boeddhisme wordt de achtste officieel erkende levensbeschouwing in België, na de rooms-katholieke, Israëlitische, anglicaanse, protestants-evangelische, islamitische, orthodoxe en vrijzinnig-humanistische. De Boeddhistische Unie van België wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de boeddhistische gemeenschap en wordt ook de officiële gesprekspartner van de overheid. Die organisatie werd in 1997 opgericht en vertegenwoordigt volgens het kabinet-Van Quickenborne 35 boeddhistische verenigingen in ons land. Naar schatting telt België 150.000 aanhangers van het boeddhisme. 

De Boeddhistische Unie diende in 2006 al een erkenningsaanvraag bij de Belgische regering in. Sinds eind 2008 krijgt de organisatie een jaarlijkse subsidie om zich beter te structureren met het oog op erkenning.

Aangeboden door onze partners