Meer garanties voor inwoners Pajottenland en Zennevallei om bij dringende medische hulp in Nederlandstalig ziekenhuis terecht te komen

Inwoners uit de Rand kunnen vanaf nu vragen om naar een ziekenhuis gebracht te worden waar men Nederlands spreekt. Voorwaarde is dat de extra aanrijtijd niet meer dan twaalf minuten bedraagt.© idh

Sint-Pieters-Leeuw -

Gouverneur Jan Spooren vond samen met de hulpdiensten en Volksgezondheid een oplossing voor een aanslepend probleem in de Vlaamse Rand rond Brussel. Vanaf nu kunnen Nederlandstalige inwoners, wanneer ze onverwacht door een ambulance geholpen moeten worden, vragen om hen naar een Nederlandstalig ziekenhuis te brengen. “Dat moet veel ongemakken en frustraties vermijden.”

In de Vlaamse Rand gebeurde het wel vaker: iemand krijgt een ongeval maar wordt toch met een ziekenwagen overgebracht naar een Franstalig ziekenhuis in Brussel of over de taalgrens. “Tot nu toe was de regel dat ziekenwagens patiënten vervoeren naar het ziekenhuis dat ze het snelst kunnen bereiken”, zegt de gouverneur. “Zo gebeurde het vaak dat mensen ten westen van Brussel in een Brussels of een Waals ziekenhuis terecht kwamen waar men de taal van de patiënt niet spreekt.Dit veroorzaakt ongemakken en frustraties in situaties die al moeilijk genoeg zijn. Wanneer Vlamingen in een ziekenhuis terecht komen waar men geen Nederlands spreekt kan dit bovendien ook gezondheidsrisico’s inhouden wanneer patiënten en hulpverleners onvoldoende kunnen communiceren.”

Gouverneur Jan Spooren bereikte nu samen met de hulpdiensten een oplossing. “De belangrijkste maatregel is dat mensen bij dringend ziekenvervoer kunnen vragen om naar een ziekenhuis gebracht te worden waar men wel Nederlands kent. De voorwaarde is dat die verplaatsing niet meer dan twaalf minuten extra tijd in beslag neemt”, zegt Marcel Van der Auwera van FOD Volksgezondheid. “Uiteraard moet de medische situatie van de patiênt het toelaten die extra twaalf minuten te rijden en moet de afwijking ook expliciet gevraagd worden.”

Ondertussen is de dienst 112 gebriefd in welke ziekenhuizen men in het Nederlands terecht kan zodat er snel geschakeld kan worden bij een medische interventie. De nodige simulaties met aanrijtijden werden uitgetest. De nieuwe maatregel geldt voor de Druivenstreek en voor de regio ten westen van Brussel, zoals de Zennevallei en het Pajottenland.

“Dit is een echte doorbraak in het dossier van de taalproblematiek binnen de dringende geneeskundige hulpverlening die in de toekomst vele pijnlijke en onaanvaardbare situaties die in het verleden gebeurden zal vermijden”, zegt de provinciegouverneur.

Het is nu aan de betrokken gemeenten om hun burgers over deze nieuwe regeling te informeren.

  IDH

Aangeboden door onze partners