Eén op vijf kreeg te maken met grensoverschrijdend gedrag, vooral door cheffen: onthutsend rapport van politiezone Haacht

© evb, jdw

Pesterijen, homofoob gedrag, een verziekte sfeer. Na meerdere klachten tegen de leiding van politiezone Haacht, is er nu een onthutsend rapport van de preventiedienst. Daaruit blijkt dat een op de vijf personeelsleden de afgelopen zes maanden geconfronteerd werd met grensoverschrijdend gedrag. “Zottin, rijp voor de psychiater, salonrechercheur,... Je krijgt het allemaal te horen, en het liefst met iedereen erbij”, getuigen agenten. De korpschef verweert zich: “Veel klachten zijn ongegrond.”

Dirk Coosemans
Aangeboden door onze partners