Huisarts vrijuit voor dood Fiona (8), maar wel schuldig aan onopzettelijke slagen: “Ze schoot tekort in haar zorgvuldigheidsplicht als dokter”

© Shutterstock

Oostende/Diest -

Een 34-jarige huisarts uit Oostende is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan onopzettelijke slagen en verwondingen aan een achtjarig patiëntje. Hoewel Fiona al een hele week koorts maakte, vond S.V. het niet nodig om haar bijkomend te onderzoeken of door te verwijzen naar een specialist. Het meisje stierf twee dagen na de consultatie, maar daarvoor gaat de dokter wel vrijuit. “De rechter bevestigt dat ze fouten maakte en dat is voor ons het voornaamste”, reageert mama Ylbere (37).

Arne Franck

Op 14 maart 2018 stierf de achtjarige Fiona in het UZ in Gent aan orgaanfalen door een combinatie van een longontsteking en een bacteriële infectie. Het Oostendse meisje was al meer dan een week ernstig ziek en was twee dagen voor haar dood nog bij haar huisarts S.V. (34) geweest. Die bevestigde de diagnose die op 7 maart was gesteld op de spoeddienst van het Henri Serruysziekenhuis in Oostende: het meisje maakte koorts door griep. S.V. beperkte zich tot het voorschrijven van koortswerende medicatie.

Na de dood van Fiona stapte haar moeder naar het gerecht. Volgens de moeder was huisarts S.V. blind voor de symptomen. Zo zou het meisje kortademig zijn geweest en uit de neus hebben gebloed toen ze op 12 maart langskwam. “Haar buik was gezwollen en ze kon zelfs niet meer normaal stappen”, pleitte advocaat Walter Van Steenbrugge. “Fiona was epileptisch, wat bij griep tot complicaties kan leiden. Maar ook daar werd geen rekening mee gehouden.”

Afwachtende houding

Ook het openbaar ministerie was van oordeel dat S.V. in de fout ging. De procureur vroeg om haar te veroordelen voor onopzettelijke doodslag. “Het meisje kampte met autisme en kon niet spreken”, stelde hij. “Hierdoor kon ze niet aangeven waar ze last van had en dus had de beklaagde extra waakzaam moeten zijn. De gerechtsdeskundigen stellen trouwens dat haar afwachtende houding hier niet verdedigd kan worden.”

Toch ging de arts voluit voor de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft er alles aan gedaan om tot een correcte diagnose te komen”, pleitte advocaat Lieven Vandervennet. “Er was wel degelijk sprake van griep, maar met een onderliggende bacteriële infectie die zich snel ontwikkelt en moeilijk vast te stellen is. Ze heeft zich misschien vergist, maar dat is niet noodzakelijk een medische fout. Alle omstandigheden zaten tegen in dit dossier. De vrees van elke huisarts heeft zich hier voltrokken.” Volgens S.V. was van een bloedneus, kortademigheid of een opgespannen buik geen sprake. “Mocht deze situatie zich opnieuw voordoen, zou ik op precies dezelfde manier handelen”, stelde ze.

Onzorgvuldig werk

De Brugse strafrechtbank ziet het evenwel anders en stelt dat S.V. wel degelijk onzorgvuldig tewerk ging bij de consultatie op 12 maart. “Het staat vast dat Fiona al zeven à acht dagen onafgebroken koorts had en er geen tekenen waren van beterschap”, klonk het. “De beklaagde schoot tekort in haar zorgvuldigheidsplicht als arts door de ernst van de situatie te onderschatten. Ze had bijkomend onderzoek moeten uitvoeren of Fiona doorverwijzen naar een specialist.”

“De rechtbank heeft bevestigd dat ze fouten maakte en dat is voor ons het voornaamste. Hopelijk maakt ze niet nog eens dezelfde fouten bij andere kinderen”

mama Ylbere

Dat het gebrek aan voorzorg door S.V. uiteindelijk ook de dood veroorzaakte van het meisje acht de rechtbank evenwel niet bewezen. “De vraag wanneer de dodelijke complicaties zijn ontstaan en hoe die verliepen kan niet beantwoord worden. Daarvoor zijn onvoldoende medische gegevens voorhanden. Maar het staat vast dat het gebrek aan onderzoek de situatie van het meisje heeft verergerd.”

De rechtbank achtte S.V. enkel schuldig aan onopzettelijke slagen, maar daarvoor kreeg ze opschorting van straf. De rechtbank hield onder meer rekening met haar blanco strafblad, oprechte betrokkenheid, de professionele impact die een straf zou hebben en het tijdsverloop sinds de feiten. Mocht ze de komende drie jaar nieuwe feiten plegen, kan er alsnog een straf worden opgelegd.

Schadevergoeding

Aan de nabestaanden van het meisje kende de rechtbank 3.600 euro schadevergoeding toe. “Maar het ging voor ons niet om de centen”, reageert mama Ylbere (37), die intussen in Diest woont. “Voor ons hoefde ze ook niet naar de cel. De rechtbank heeft bevestigd dat ze fouten maakte en dat is voor ons het voornaamste. Hopelijk maakt ze niet nog eens dezelfde fouten bij andere kinderen.” De verdediging kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

Aangeboden door onze partners