Ouders ongerust over hervormingsplannen Sint-Lutgardisschool

De nieuwbouw van de Sint-Lutgardisschool is in volle ontwikkeling. De plannen ermee zorgen voor verdeelde meningen.© bar

Schelle -

In de Sint-Lutgardisschool in Schelle circuleren plannen om een reorganisatie binnen de leerjaren door te voeren en dat zorgt bij sommige ouders voor ongerustheid. Ze reageren verontwaardigd dat zij hierover niet eerder bevraagd zijn geweest. “We volgen de procedures zoals voorgeschreven, de ouderraad raadpleegt nu zijn achterban”, reageert directeur Saskia Meskens.

Bart Roggeman

De Sint-Lutgardisschool telt twee afdelingen: de hoofdschool in de Peperstraat en de wijkschool in de Heidestraat. In beide scholen zitten klassen van het eerste tot en met het zesde leerjaar. Maar daar zou de school verandering willen in brengen. Het voorstel dat nu voorligt, is dat de eerste en tweede graad (de eerste vier leerjaren) worden geconcentreerd in de Peperstraat en dat het vijfde en zesde leerjaar in de Heidestraat worden ondergebracht. De kleuters zouden op beide vestigingen gehuisvest blijven.

Enkele bezorgde ouders klagen aan dat ze via via de plannen moesten vernemen en stellen zich vragen over het verloop van het beslissingsproces. “Eerst bleek er bij het leerkrachtenteam een meerderheid om alles te laten zoals het is, daarna - bij een tweede stemming enkele weken geleden - niet meer. Het schoolbestuur had intussen enkele bijsturingen gedaan. De manier waarop alles verloopt, geeft ons sterk de indruk dat de school haar wil absoluut wil doordrukken”, reageren ze.

De bezorgde ouders zetten dan maar zelf een poll op. “Maar dat lokte heftige reacties uit. Het gevolg: de bevraging werd niet meer gedeeld en ingevuld. Nochtans gaf de stem van 83 gezinnen die de peiling al hadden ingevuld, een duidelijke visie weer: 96,4 procent gaf aan te willen dat alles bij het oude blijft. De leerkrachten en ouderraad mochten niet communiceren.”

“De directie verkoopt het nu als de invulling van de nieuwe bouw in de Peperstraat, maar de plannen daarvoor werden al gemaakt door de vorige directie met een totaal andere bedoeling. Het zit ons vooral hoog dat we nog nooit bevraagd zijn geweest en vooral omdat onze kinderen geen stem hebben. Tenslotte treft de verandering vooral hen. De Heidestraat is dan geen wijkschool meer, waar nochtans heel veel ouders bewust voor gekozen hebben. Om nog maar te zwijgen over vele andere zaken zoals de mobiliteit, want sommige ouders zullen nu twee scholen moeten passeren in plaats van een.”

“Gezien binnen het leerkrachtenteam het idee leefde om onze schoolorganisatie te herbekijken, zijn we daar begin dit schooljaar intern mee aan de slag gegaan”, reageert directeur Saskia Meskens. Vermits we behoren tot het bestuur van het Katholiek onderwijs Vlaanderen (KOBA Zuidkant) dient een procedure te worden gevolgd.”

“De meer dan 600 gezinnen zouden worden bevraagd op het juiste moment in ons proces, door de ouderraad. Ná bevraging van het leerkrachtenteam en wanneer er een duidelijk voorstel was. Het schoolbestuur is gevraagd om ons verder te helpen om tot dat voorstel te komen.”

Schoolraad

“Het voorstel is nu ter advies voorgelegd aan de schoolraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten, ouders en mensen van de lokale gemeenschap. Deze drie geledingen krijgen nu de tijd om hun achterban, dus ook de ouders, te raadplegen en een advies uit te brengen. De meningen blijken verdeeld en er is een miniem verschil. De ouderraad heeft intussen ook een peiling opgezet. Op 22 maart verwachten we een advies vanuit de schoolraad aan het schoolbestuur. Ook het resultaat van de peiling van de ouderraad zal worden overgemaakt. Het is uiteindelijk het schoolbestuur dat een beslissing neemt.”

“We legden geen spraakverbod op”, wil de directeur weerleggen, “maar vroegen wel om enkel via de officiële kanalen te communiceren. Indien er toch vragen van ouders of van de lokale gemeenschap zouden komen, moesten ze deze doorverwijzen naar de directeur of het schoolbestuur. Wat die poll van ouders betreft, reageerden we omdat er ouders waren die dachten dat de poll vanuit de school of ouderraad uitging.”

Aangeboden door onze partners