Verenigingen zetten schouders onder benefiet voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Onder impuls van Actigo, Gooik Mondiaal en de vrijwilligers van de zaal Familia komt er op 25 maart een benefiet.© idh

Gooik -

Enkele Gooikse verenigingen zetten samen de schouders onder een benefietactie ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zaterdag 25 maart organiseren ze ‘Komen Eten’ in zaal Familia.

Ingrid Depraetere

Het waren de leden van de vzw Actigo, die in Gooik rondritten te paard en tochten met de paardenkoets organiseren, die de kat de bel aanbonden. “Bij die harde beelden op televisie konden we niet onverschillig blijven. We vonden dat we iets moesten doen. Stel je maar eens voor dat dit ooit op een dag hier gebeurt”, vertelt Luc Lemaire van Actigo.

Meteen werd gepolst bij de groep vrijwilligers die zaal Familia uitbaat in Gooik. Of ze de zaal niet gratis konden gebruiken voor dit goede doel? “Uiteraard waren wij daarvoor te vinden omdat verenigingen hier samen kunnen aan werken wat dan weer zeer verbindend werkt voor het sociale weefsel in Gooik”, zegt Michel Doomst namens de Familia-groep.

Kookploeg

En zo ging de bal aan het rollen. Naast Actigo en de vrijwilligers van de zaal Familia doen ondertussen ook Gooik Mondiaal mee, de Landelijke Gilde, enkele buurtcomités en een groep van ex-leden van het Jaarmarktcomité. Verenigingen die willen aansluiten en eventueel een handje willen komen helpen op het benefiet zijn nog steeds welkom.

“De kookploeg is inmiddels samengesteld”, vertelt Luc Lemaire. “We gaan voor de eenvoud om het gemakkelijk te houden. We serveren pitaschotel met frietjes, vol-au-vent of een veggieschotel. Gelukkig kunnen we ook rekenen op gulle sponsors die tal van ingrediënten sponsoren, drukwerk, servetten en zo meer. Bedoeling is een zo groot mogelijk bedrag te kunnen overschrijven op de rekening van het Consortium 12-12. De gemeente Gooik zegde alvast al 1.000 euro toe.”

“We begrijpen ook wel dat wij vanuit Gooik geen enorme hulp kunnen bieden aan een zo zwaar getroffen regio. Maar alle beetjes helpen wel. Met te kiezen voor het Consortium 12-12 steunen we de medische en logistieke hulp die nu het meest nodig is”, besluit Michel Doomst.

Aangeboden door onze partners