Meer dan een op tien leerlingen verlaat school zonder diploma, en er zijn grote verschillen tussen de onderwijsvormen

Het aantal leerlingen dat ons onderwijs verlaat zonder diploma is opnieuw gestegen naar 12 procent. In het schooljaar 2019-2020 was dat aantal nochtans onder de 10 procent gedoken.

Jens Vancaeneghem

Leerlingen die zonder diploma of beroepskwalificatie ons onderwijs verlaten: die cijfers liggen al jaren hoog in Vlaanderen. Dat percentage ‘vroegtijdige schoolverlaters’ steeg tussen 2015 en 2019 van 9,7 procent naar 12,1 procent, om in het eerste coronajaar (2019-2020) weer te zakken naar 9,4 procent. In schooljaar 2020-2021 is dat percentage weer gestegen naar 12 procent.

De cijfers zijn dinsdag gepubliceerd op de website van Statistiek Vlaanderen. Daaruit blijkt ook dat er grote verschillen bestaan tussen de onderwijsvormen. Zo ligt het aantal vroegtijdige schoolverlaters het hoogst in het deeltijds beroepsonderwijs (57,1 procent), gevolgd door het bso (19,3 procent), het kso (12,2 procent) en het tso (8,5 procent). In het aso verliet slechts 2,8 procent de schoolbanken zonder diploma.

Studieduur hoger onderwijs

Statistiek Vlaanderen publiceerde ook nieuwe cijfers over het aantal studenten dat binnen de vooropgestelde studieduur – van doorgaans drie jaar – zijn of haar diploma behaalt. Voor studenten die in academiejaar 2019-2020 een bacheloropleiding startten is dat met 31 procent ongeveer stabiel gebleven in vergelijking met studenten die een jaar eerder begonnen aan hun opleiding aan de hogeschool of universiteit.

Straks meer.

Aangeboden door onze partners