JOUW MENING. “Zittenblijven heeft wel degelijk nog zin: leerlingen moeten de lat halen”

© Shutterstock

Het ‘Nieuwsblad’ geeft om jouw mening. We vroegen onze lezers naar hun mening over onze Onderwijzer, de tool die heel wat gegevens over élke middelbare school bundelt. Moeten die beschikbare gegevens openbaar zijn? Moet een school vooral kansarme leerlingen helpen, of net vooral sterke leerlingen sterker maken? En is een jaartje blijven zitten nog van deze tijd?

TVDW

LEES OOK. Waarom onze Onderwijzer volgens experts “een atoombom” is: “Dit raakt aan een aantal grote taboes in Vlaanderen”

Onderwijsspecialisten omschrijven de cijfers in de Onderwijzer als een “gamechanger” en een “atoombom”. Het ‘Nieuwsblad’ toont voor het eerst hoe leerlingen in ons middelbaar onderwijs het doen in het hoger onderwijs, en zo worden enkele heilige huisjes gesloopt. We vroegen onze lezers of al deze beschikbare gegevens openbaar horen te zijn.

“Openheid valt steeds te verkiezen boven stiekem gedoe,” zegt Louis S. “Al moet je de cijfers wel voldoende kaderen, zodat ouders goed ingelicht zijn voor ze hun keuze maken. Ook Isabel D. vindt die openheid belangrijk. “Het geeft informatie. Net zoals bij het overzicht van ziekenhuizen duidelijk werd dat je betere slaagkansen hebt bij een bepaalde therapie bij een gespecialiseerd ziekenhuis. Het biedt ook leerkansen voor de scholen. Hopelijk stimuleert het hen om te rade te gaan bij elkaar.” Voor Toon D. zeggen cijfers evenwel niet alles: “Hoe kwaliteitsvol is de zorg voor leerlingen op een school? Dat valt niet uit de cijfers af te leiden. School is ook meer dan alleen het afleveren van leerlingen die slagen in het hoger onderwijs. Het is ook leren leven.” Miet D. sluit zich daar bij aan. “De sfeer in een school is van groot belang, en de gedrevenheid van leerkrachten is onmeetbaar.”

LEES OOK. Overlevingskansen bij borstkanker verschillen sterk per ziekenhuis: behandeling in ‘borstcentrum’ wordt niet meer terugbetaald

LEES OOK. Grote verschillen in aantal kwetsbare kinderen per school: “Sommige scholen doen aan radicale selectie van leerlingen”

Scholen met veel kwetsbare leerlingen hebben het moeilijker om hun jongeren te doen slagen in het hoger onderwijs. Verschillende experts vinden het dan ook wraakroepend dat de ene school veel meer kansarme kinderen heeft dan andere. Volgens professor Martin Valcke is het vanaf 50-60 procent risicokinderen zelfs niet meer werkbaar voor scholen. Wat vind jij: mogen scholen bewust leerlingen selecteren bij de toelating?

Bart D. vindt van niet. “Dit creëert elitescholen. Dat lijkt me niet wenselijk, en de leerlingen krijgen zo ook geen goed beeld van de samenleving.” Gerd A. deelt die mening: “Zo spreidt je taalproblemen en andere achterstanden uit over meerdere generaties.” Toch hebben onze lezers vooral begrip voor scholen die selecteren. “Het is bewezen dat het algemene niveau, en zeker dat van sterke leerlingen, daalt in klassen met veel probleemleerlingen. De leerkracht komt minder aan lesgeven toe, laat staan dat er uitbreiding van de leerstof kan worden gegeven”, zegt Chris M. “De school heeft het recht om haar pedagogisch project te bepalen, en de lat hoog te leggen,” geeft Erna D. nog mee.

LEES OOK. Heeft zittenblijven zin of niet? Eén ding is zeker: jaar overdoen in middelbaar kost overheid 10.000 euro

Op het einde van hun middelbare loopbaan hebben drie op de tien leerlingen minstens één schooljaar verloren. Vaak omdat ze zijn blijven zitten. En toch zijn experts het er niet over eens of zittenblijven nu een goede zaak is of niet. Komt daar nog bij dat een jaartje extra handenvol geld kost voor de overheid. Is zittenblijven nog van deze tijd?

Lien V. vindt alvast van wel. “De lat in het onderwijs ligt momenteel al niet erg hoog. De leerlingen zouden deze dus moeten kunnen halen. Als we iedereen zomaar naar het volgende jaar laten, kunnen we even goed hun diploma gratis geven.” Ook Jos V. ziet de meerwaarde van een jaartje blijven zitten. “Tijdens hun tweede keer voelen ze zich vaak beter, en begrijpen ze de leerstof ook beter. Bij aanvang van dat schooljaar hebben ze het even lastig, maar dat keert snel om. Er zijn ook leerlingen die me na hun studies komen vertellen dat ze het nodig hadden.” Patrick F. vraagt zich dan weer af of er wel een alternatief is. “Laat je ze dan ‘afzwakken’ naar een makkelijkere richting? Dat moedigt eerder luiheid aan en rukt de leerling ook uit zijn vertrouwde omgeving. Soms is een wake-upcall nodig.” L.J. stelt voor om een systeem zoals in het volwassenenonderwijs in te voeren: “Maak van alle lessen modules, en laat ze de module opnieuw volgen als ze voor het herexamen niet slagen.”

Aangeboden door onze partners