“Koper van voertuig met sjoemelsoftware heeft recht op schadevergoeding”

De zaak draait rond een Duitse particulier die een schadevergoeding vroeg van de Mercedes-Benz Group.© BELGAIMAGE

Wie een voertuig heeft gekocht dat is uitgerust met verboden manipulatiesoftware heeft recht op schadevergoeding van de autofabrikant wanneer hij of zij daardoor schade heeft geleden. Dat zegt het Europees Hof van Justitie dinsdag in een arrest.

mtmBron: BELGA

De zaak draait rond een Duitse particulier die een schadevergoeding vroeg van de Mercedes-Benz Group. Volgens de man had de groep hem schade berokkend door het dieselvoertuig dat hij gekocht had te voorzien van software die het uitlaatgasrecirculatiepercentage vermindert wanneer de buitentemperatuur onder een bepaalde drempel ligt. Dergelijke manipulatie-instrumenten die ervoor zorgen dat de emissie van stikstofoxiden toeneemt, zijn verboden in de EU. 

Het Duitse gerecht stelde over een en ander een vraag aan het Europees Hof van Justitie. In zijn antwoord zegt het Hof dat voertuigfabrikanten verplicht zijn om aan de koper een certificaat van overeenstemming af te geven. Dat document geeft de koper zekerheid dat het voertuig op het moment van fabricage voldeed aan alle regels. Het biedt de koper dus bescherming tegen een fabrikant die zijn verplichting niet nakomt.

Op grond daarvan oordeelt het Hof dat er een rechtstreekse relatie is tussen de autofabrikant en de individuele koper, die deze koper de waarborg biedt dat dit voertuig in overeenstemming is met de relevante Uniewetgeving. Een en ander beschermt de belangen van de koper wanneer blijkt dat dit is uitgerust met een verboden manipulatie-instrument. De lidstaten moeten er dus voor zorgen dat de koper van een dergelijk voertuig recht heeft op schadevergoeding van de fabrikant van dat voertuig, zegt het Hof. 

 Over de voorwaarden waaronder de betrokken kopers die schadevergoeding kunnen krijgen spreekt het Hof zich niet uit. Het “staat aan elke lidstaat om deze voorwaarden zelf te bepalen”.

Aangeboden door onze partners