Mechelen onthardt voor Vlaams kampioenschap Tegelwippen: “We moedigen onze inwoners aan om een tegeltuin aan te leggen”

De leerlingen van BA De Beemden breken de eerste tegels uit.© Dirk Vertommen

Mechelen -

Op de Hendrik Speecqvest werd dinsdag de aftrap gegeven van de Mechelse deelname aan het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. Daarin strijden steden en gemeenten tegen elkaar om zo veel mogelijk te ontharden en te vergroenen. Enkele leerlingen braken voor de deur van Deelbaar Mechelen de eerste tegels uit.

Stijn Van de Sande

Het kampioenschap Tegelwippen komt overgewaaid vanuit Nederland en telt in Vlaanderen inmiddels al meer dan 130 deelnemende steden en gemeenten. De lokale besturen engageren zich om zo veel mogelijk te ontharden en te vergroenen. Ook de inwoners worden gestimuleerd om verharding te vervangen door meer groen. Mechelen is een van de deelnemende besturen en slaat daarvoor de handen in elkaar met Deelbaar Mechelen en Klimaan.

“De voorbije jaren werd al 12.000 vierkante meter onthard in Mechelen”, zegt schepen van Klimaat Patrick Princen (Vld-Groen-m+). “Bij de heraanleg van een straat bekijken we telkens hoe we ze verder kunnen vergroenen. Een mooi voorbeeld is de vernieuwde Onze-Lieve-Vrouwestraat. De Korte Veluwestraat werd zelfs een echte tuinstraat. Die voorsprong telt jammer genoeg niet mee voor het kampioenschap, maar toch willen we winnen. We roepen de Mechelaars op om verder te ontharden. Dat kan bijvoorbeeld door een terras uit te breken of een tegeltuin aan te leggen.”

“We willen het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen winnen”, zegt schepen Patrick Princen.© Dirk Vertommen

Het creëren van tegeltuintjes wordt binnenkort alvast makkelijker. “Nu moet je daar nog een aanvraag voor indienen”, zegt Princen. “Maar als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, dan zal in de toekomst enkel een melding nodig zijn. Uiteraard zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo moet een vlotte doorgang voor voetgangers gegarandeerd blijven. We bekijken ook of we puinzakken kunnen aanbieden aan onze inwoners. Op die manier nemen we zo veel mogelijk drempels weg en hopen we maximaal te kunnen ontharden.”

Tegeltuin

De aftrap van het kampioenschap Tegelwippen werd niet toevallig gegeven voor de deur van Deelbaar Mechelen op de Hendrik Speecqvest 11. Wie zelf geen materiaal heeft, kan er terecht om gereedschap te ontlenen en zal er ook zaden en stekjes van tuinplanten kunnen krijgen. De leerlingen van het BA De Beemden braken de eerste stenen uit om er een tegeltuin te realiseren. “Op school leren we veel over het klimaat en het belang van meer groen. Het is dan ook fijn dat we op deze manier zelf ons steentje kunnen bijdragen”, zegt derdejaarsleerling Stef Maes (14).

“Het is fijn dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen”, zegt Stef.© Dirk Vertommen

Na de paasvakantie start de school met het ontharden van haar speelplaats in de Tessestraat. Het krijgt daarvoor de hulp van Klimaan, dat mee haar schouders zet onder het tegelwippen en mensen wil begeleiden bij het aanleggen van geveltuinen. “Aandacht voor de natuur en het klimaat komen aan bod in verschillende lessen, maar onze eigen speelplaats is nog steeds een stenen vlakte”, zegt leerkracht Aiko Terweduwe. “Door de samenwerking met onder meer Klimaan komt daar binnenkort verandering in.”

Aan het pand van Deelbaar Mechelen op de Hendrik Speecqvest komt een tegeltuintje.© Dirk Vertommen

www.vk-tegelwippen.be

Aangeboden door onze partners