Slechts één op drie slaagt meteen voor herstelexamen voor theoretisch rijbewijs

Archiefbeeld© florian van eenoo

Slechts één op de drie (36,6 procent) bestuurders die een rijverbod kreeg slaagde vorig jaar bij de eerste poging van zijn of haar herstelexamen theoretisch rijbewijs. Daarentegen slaagde zes op de tien (63,8 procent) meteen voor het praktijkexamen. Dat blijkt dinsdag uit gegevens van GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie voor de autokeuring en examinering voor het rijbewijs.

jvhBron: BELGA

In 2022 legden bestuurders 22.681 herstelexamens af, zowel theorie- als praktijkexamens. Die maken ruim 5 procent uit van het totaal aantal afgelegde rijbewijsexamens in Vlaanderen. Het gaat daarbij vooral om theorie-examens voor rijbewijs B (14.899). Dat slechts een derde daarvan bij de eerste poging slaagt, is volgens GOCA Vlaanderen een bevestiging dat “de wegcode bij kandidaten die al over een rijbewijs beschikken en na een tijd opnieuw examen moeten afleggen, niet meer up-to-date is”. Doorgaans slaagt namelijk bijna de helft (49,4 procent) van de deelnemers aan een theorie-examen. 

De sectorfederatie concludeert uit de cijfers dat “een regelmatige opfrissing van de verkeersregels en nieuwigheden in de wegcode absoluut aan te bevelen is”. Vooral 35- tot 39-jarigen (32,3 procent) en 60-plussers (31,7 procent) halen lage slaagcijfers. “Omwille van hun ervaring denken de betrokken kandidaten vermoedelijk dat ze nog beschikken over de juiste kennis om te slagen, maar dit wordt duidelijk niet bevestigd door de cijfers”, aldus GOCA Vlaanderen.

Daartegenover staat dat ruim 63,8 procent meteen slaagt voor het praktijkherstelexamen rijbewijs B. Het algemeen slaagpercentage bedraagt daar bijna 17 procentpunt minder (46,7 procent). “Hier lijken de jaren ervaring op de weg wel een positieve impact te hebben op het resultaat”, analyseert de sectorfederatie.

Bestuurders die een herstelexamen afleggen voor hun rijbewijs C (het vrachtwagenrijbewijs, red.), halen opmerkelijk hogere slaagcijfers. Daar slaagde zowat 60,6 procent van de 256 bestuurders die hun theorie-examen opnieuw aflegden. GOCA Vlaanderen wijst daarvoor richting de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Toch ligt ook hier het cijfer iets lager dan het algemene slaagpercentage (76,3 procent). Opnieuw slagen doorgaans meer bestuurders die een praktijkherstelexamen op de openbare weg (81,6 procent) afleggen in vergelijking met alle kandidaten (74,2 procent).

Aangeboden door onze partners