Vakbonden komen op straat tijdens UGent-stoet: “Besparingen zullen leiden tot een sociaal bloedbad”

De stoet der togati loopt van het Ufo naar de Aula. (archiefbeeld)© fvv

Gent -

De vakbonden aan de UGent bereiden acties voor tegen de besparingsplannen van de universiteit. Vrijdag, tijdens de traditionele stoet ter ere van Dies Natalis, komen er personeelsleden en studenten op straat. Als de UGent doorzet met de plannen, blijft het daar niet bij. In dat geval ligt een staking op tafel.

Max Dedulle

De UGent moet tegen 2027 een tekort van ruim 30 miljoen in de begroting wegwerken. Om dat te bereiken, snoeit de universiteit in allerlei uitgaven. Uit een gelekte nota blijkt onder meer dat het schoonmaakprogramma wordt ‘geoptimaliseerd’ en dat de interne kinderopvang dreigt te verdwijnen. “Ingrijpen in het personeelseffectief is onvermijdelijk”, staat verder ook te lezen in het document.

Vooral dat laatste zit de vakbonden hoog. “Binnen de administratie van de UGent dreigen tweehonderd jobs te verdwijnen, binnen de faculteiten nog eens honderd”, zegt Lorenzo Eeclo, afgevaardigde van de vakbond ACOD. “We vrezen dat daar ook heel wat naakte ontslagen zullen bijzitten. Het wordt niets minder dan een sociaal bloedbad.”

Kerntaken

De leidraad bij de besparingen aan de UGent is ‘een verscherpte focus op de kerntaken onderwijs, onderzoek en dienstverlening’. Activiteiten die daar niet onder vallen, dreigen te worden geschrapt. “Maar die taken zijn daarom niet minder belangrijk”, zegt Eeclo.

“Denk maar aan de mensen die de aanvragen naar onderzoeksfinanciering behandelen, of de collega’s die de studenteninschrijvingen opvolgen. Als zij wegvallen, wie gaat hun werk doen? Het is net dankzij hen dat lesgevers en onderzoekers zich op hun taken kunnen toeleggen. Volgens ons kan de UGent beter besparen op onder meer communicatiecampagnes, die kosten miljoenen.”

Stoet

Vrijdag vindt ter ere van Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit, de traditionele academische stoet plaats. Daarbij wandelen de rector, de nieuwe eredoctoren en heel wat hoogleraren van het Ufo naar de Aula in de Voldersstraat. Daar zullen ze worden opgewacht door een delegatie personeelsleden en studenten die het niet eens zijn met de besparingsplannen.

Ook op dinsdag 28 maart, wanneer de Raad van Bestuur zich over de besparingsplannen buigt, komen het ACV en ACOD op straat. “Hopelijk kunnen we nog rond de tafel zitten”, zegt Eeclo. “Maar als ze geen oor hebben naar onze klachten, buigen we ons met het personeel over verdere acties. Een staking behoort dan zeker tot de mogelijkheden.”

Bovenal hopen de vakbonden dat de oorzaak van het geldgebrek wordt aangepakt. “De Vlaamse regering moet zijn afspraken nakomen”, besluit Eeclo. “De indexeringen en afgesproken verhogingen van de financiering zijn niet uitgevoerd. Dat moet dringend veranderen. Zo niet, dreigt er ieder jaar zo’n kaalslag.”

LEES OOK. UGent moet stevig besparen, nota met concrete voorstellen gelekt: geen studentenpasje meer, sportdag geschrapt

Aangeboden door onze partners