ASSISEN: Brunessaux schuldig aan doodslag tijdens ripdeal

© Simon Mouton

Sacha Brunessaux (23) is door de volksjury schuldig verklaard aan de doodslag op Agaverdi Mahmudov (18). Het slachtoffer werd in februari 2020 in Roeselare doodgeschoten tijdens het plegen van een ripdeal. De verdediging had daarom gepleit dat de beschuldigde uit wettige zelfverdediging handelde.

Bron: BELGA

Sacha Brunessaux was al sinds de zomer van 2018 actief als drugsdealer. Via Telegram kwam hij in contact met ‘Agach’ Mahmudov, die beweerde 250 gram cannabis te willen kopen. Op 25 februari 2020 hadden ze daarom afgesproken in de buurt van het Geitepark in Roeselare. Het slachtoffer had echter samen met drie kompanen een ripdeal gepland.

Die bewuste avond van zijn 20ste verjaardag fietste Brunessaux rond 20.00 uur naar het Geitepark. Toen hij twee kompanen van Mahmudov in de gaten kreeg, kwam het tot een hoogoplopende discussie. Tijdens dat conflict werd de jonge Menenaar fataal geraakt door een kogel. Brunessaux vluchtte naar zijn woning, maar kon enkele uren later al ingerekend worden.

Sinds de start van het onderzoek verklaart de Roeselarenaar dat hij zelf niet gewapend was. Naar eigen zeggen raakte hij in paniek toen hij zag dat Mahmudov wel over een wapen beschikte. Hij zou per ongeluk geschoten hebben, nadat hij het wapen van het slachtoffer had afgenomen. In die omstandigheden wierp meester Johan Platteau zonder succes op dat er sprake was van wettige zelfverdediging of minstens van uitlokking. Ook het oogmerk tot doden werd tevergeefs betwist.

LEES OOK. Verdediging pleit dat Brunessaux uit wettige zelfverdediging vuurde

“Buitenproportioneel”

De juryleden hechtten duidelijk geen geloof aan de versie van de beschuldigde. “Uit de debatten is met afdoende zekerheid gebleken dat het vuurwapen niet aan Agaverdi Mahmudov toebehoorde”, aldus voorzitter Joeri Pieters. In het arrest werd opgemaakt dat Brunessaux de Browning kort voor de feiten via Telegram kocht van een Nederlandse leverancier. “Er wordt helemaal niet aannemelijk gemaakt dat Mahmudov ooit in het bezit zou zijn geweest van een dergelijk vuurwapen.” Bovendien werd zijn DNA niet op het wapen aangetroffen.

Ook de eventuele wettige zelfverdediging werd in het arrest van tafel geveegd. Daarbij werd opgemerkt dat het slachtoffer enkel de drugs wilde stelen van de beschuldigde. Het hof en de jury vonden dat de agressie van Agach dus sowieso beperkt was, wat de reactie van Brunessaux buitenproportioneel maakte. De kompanen van Mahmudov stonden op dat moment op een relatief veilige afstand. De beschuldigde liep zelf geen noemenswaardige verwondingen op.

In het arrest werd ook gesteld dat het fatale schot niet per ongeluk werd afgevuurd. De kogel doorboorde de arm van het slachtoffer en drong zo zijn borstkas binnen. Door opzettelijk en van zo dichtbij op het lichaam van Mahmudov te vuren, aanvaardde Brunessaux het risico dat het slachtoffer zou sterven. “De beschuldigde maakte de doelbewuste keuze om een schietklaar wapen bij de hand te hebben.”

Ten slotte oordeelde de volksjury dat ook van uitlokking geen sprake kon zijn. “De beschuldigde kan niet pretenderen dat hij het slachtoffer werd van zware gewelddaden tegen personen.” Volgens de juryleden probeerde Mahmudov hoogstens de rugzak met drugs van Brunessaux af te trekken. “De eerder triviale agressie was niet van die aard dat een normaal en redelijk persoon op die manier zou gereageerd hebben.” In het arrest werd verwezen naar de rigide persoonlijkheid van de beschuldigde, die daarom zijn boosheid niet onder controle kon houden.

De debatten over de strafmaat starten dinsdagochtend om 10.00 uur. Sacha Brunessaux riskeert 30 jaar opsluiting.

Aangeboden door onze partners