Oude feestzaal wordt ontmoetingsplaats: “Kans om het dorpscentrum helemaal te herdenken”

Raadlid Jan Van Brabant, burgemeester Inge Lenseclaes en schepen Jan De Broyer zien heel wat opportuniteiten om de oude feestzaal in te zetten voor kernversterking.© if

Tombeek -

De gemeente Overijse koopt café Oud-Sint Elooi op. Dat is beslist tijdens de laatste gemeenteraad.

Hannelore Smitz

Het is intussen vier jaar geleden dat de eigenaar en uitbater van café en feestzaal Oud Sint-Elooi te kennen gaf dat hij zijn activiteit zou stopzetten. Hij wilde het café met bijhorende feestzaal verkopen.

Meerderheidspartij (OV2002-N-VA) zag er meteen kansen in voor de gemeente. “Een opportuniteit om de kern te versterken, om de publieke ruimte beter te ontwikkelen en om een volwaardig ontmoetingscentrum in het centrum van Tombeek te realiseren, zoals beloofd in haar verkiezingsprogramma van 2018”, stelden ze.

Ontmoetingsplaats

Vier jaar en een lange administratieve procedure later, keurden de meerderheid en oppositiepartij CD&V deze week de aankoop goed. “De eigenaar gaf ook de voorkeur aan een verkoop aan de gemeente, zodat de site behouden kon worden als ontmoetingsplaats voor de inwoners, de verenigingen en de jeugd van Tombeek.”

Landelijke kern

Burgemeester Inge Lenseclaes (OV2002-N-VA) is opgetogen over de aankoop. “Dit is een eerste stap die we zetten in het herdenken van het dorpscentrum van Tombeek”, zegt ze. “Tijdens de verschillende inspraakmomenten kwam duidelijk naar boven dat Tombeek nood heeft aan een wijkontmoetingscentrum met een zaal, waar natuurlijk ook plek is voor het jeugdhuis De 4 Bomen.”

“Maar er is ook nood aan een ontmoetingsplek buiten, een duidelijk dorpsplein. Met de aankoop van Oud-Sint Elooi en deze site kunnen we tegemoetkomen aan deze vragen. Onze partij zal erop toezien dat hiervoor de nodige budgetten voorzien worden in het volgende meerjarenplan.”

De gemeente wil de dorpskern versterken, zonder de identiteit en de herkenbaarheid ervan als landelijk gehucht te schaden. “Met de aankoop van Oud Sint-Elooi kunnen we de centrumfuncties ondersteunen én publieke ruimte kwalitatief inrichten, zodat Tombeek als een landelijke kern kan blijven functioneren”, klinkt het.

Dorpsgezicht bewaren

Bij de herinrichting zal het behoud van historische en karakteristieke gebouwen vooropstaan. “Het bewaren van het dorpsgezicht was trouwens ook een uitdrukkelijke vraag van de inwoners tijdens de participatiemomenten”, zegt raadslid Jan Van Brabant (OV2002-N-VA).

“Met dit project zal ook worden voldaan aan de vraag van de inwoners om te beschikken over een volwaardig ontmoetingscentrum in Tombeek. Het zal bijdragen aan het succes van de meer dan 300 verenigingen die actief zijn in Overijse en lokaal een boost geven aan het verenigingsleven en de cultuurbeleving. Er zal ook opnieuw een ontmoetingsplaats zijn in het dorp voor de meer dan 1.500 inwoners.”

Aangeboden door onze partners