Straatverlichting ’s nachts opnieuw permanent aan: “Onveiligheidsgevoel was toegenomen”

Dankzij de vervanging van klassieke verlichting door ledverlichting gaat de stad op energie besparen.© LWH

DIEST -

Diest gaat de straatverlichting ’s nachts weer laten branden. “Het doven heeft het onveiligheidsgevoelen verhoogd”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Luc Weyens

In januari 2023 schakelde stad Diest over naar een aangepast brandschema voor de openbare verlichting. Die gaat nu op weekdagen uit tussen 23 en 5 uur.

“Maanden geleden kregen we de opmerking dat we inwoners tips gaven om op energie te besparen, terwijl we zelf niet het voorbeeld gaven”, zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

“We zijn met netbeheerder Fluvius en de politie van de zone Demerdal en ook met buurstad Scherpenheuvel-Zichem rond de tafel gaan zitten. Als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen hebben we toen beslist om de lichten te doven. Zo is in de maanden januari, februari en maart naar schatting 45.000 euro aan energiekosten uitgespaard. In heel Vlaanderen deden steden en gemeenten gelijkaardige ingrepen om energie te besparen.”

Evaluatie

Ondertussen liggen de kaarten anders. “De maatregel om energie te besparen leverde bij veel inwoners begrip en lovende reacties op”, vertelt burgemeester Christophe De Graef. “Anderzijds kwamen er ook opmerkingen van bewoners die zich ’s nachts op straat minder veilig voelden, al zorgde het doven van de verlichting niet voor meer concrete incidenten. Toch nemen we als bestuur het veiligheidsgevoel van inwoners heel serieus. Bovendien zijn intussen de energieprijzen sterk gedaald.”

Dus gaat de verlichting ’s nachts weer blijven branden, al is het nog even geduld oefenen. “Aanpassingen aan het brandschema van de verlichting nemen enige tijd in beslag. Afhankelijk van de timing van netwerkbeheerder Fluvius zou de aanpassing binnen enkele weken doorgevoerd worden. Zo houden we beleidsmatig rekening met verschillende zaken”, vult De Graef aan. “Het financiële plaatje, het veiligheidsgevoel en ecologische overwegingen gaan hand in hand.”

Ledverlichting

Ondertussen werkt de stad voort aan een duurzame, energiezuinige verlichting. “Alle openbare verlichting wordt op dit moment stapsgewijs vervangen door ledverlichting”, zegt schepen van Openbare werken Bart Stals (DDS).

“Dat levert niet alleen een energiebesparing op, maar laat ook toe om eenvoudiger met aangepaste brandschema’s te werken. In 2023 zal maar liefst 48% van alle armaturen verled zijn. Diest zit daarmee meer dan op schema in haar doelstelling om alle openbare verlichting tegen 2028 te verduurzamen.”

De verledding van de straatverlichting maakt het bovendien mogelijk om voor de woonkernen in de deelgemeenten, het stadscentrum en grote wijken zoals de Speelhofwijk, over te schakelen naar een brandschema waarbij de verlichting van 22 tot 6 uur met 50% gedimd wordt. Dat zorgt nog steeds voor een uitstekende zichtbaarheid ’s nachts, maar betekent tegelijk een fikse energiebesparing en een daling van de lichtvervuiling. Zodra deze aanpassing technisch mogelijk is, zal die vermindering in de praktijk gebracht worden.”

Oppositiepartij Vooruit, die het doven had aangeklaagd, reageert positief: “Wij zijn zeer tevreden. Heel wat inwoners hadden het doven aangeklaagd’, zegt fractieleider Carina Jancowski.

Aangeboden door onze partners