50.000 euro subsidie voor project rond dementie en armoede

Anneleen Groeseneeke trekt het project: “Mensen in armoede hebben een hoger risico op dementie en omgekeerd.”© RR

Turnhout -

Patiëntenvereniging Alzheimer Liga Vlaanderen, gevestigd in Turnhout, gaat personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden die in armoede leven samenbrengen. Ze wordt daarvoor financieel ondersteund door de Koning Boudewijnstichting.

Wouter Adriaensen

Hoeveel personen met dementie er precies zijn in ons land is niet bekend. Veel van hen glippen door de mazen van het net. Zeker personen in armoede, die door onder meer sociale armoede en digitale uitsluiting niet altijd de weg vinden naar de juiste hulp.

“Mensen in armoede hebben een hoger risico op dementie”, zegt Anneleen Groeseneeke, stafmedewerker bij Alzheimer Liga Vlaanderen (ALV) en trekker van het project ‘Armoede en dementie: nood aan gepaste opvang’. “Het leven met beperkte middelen en een gebrek aan sociale controle brengen stress met zich mee. Dat heeft een negatief effect op de mentale gezondheid. Anderzijds lopen mensen met dementie een grotere kans om in armoede te geraken, zeker als ze jonger dan 65 jaar of alleenstaande zijn. Het wordt steeds lastiger om het overzicht op je financiën te behouden. Bovendien kan dementie tot overmatige uitgaven leiden en word je makkelijker slachtoffer van financiële uitbuiting.”

Informatie en hulp

Om deze kwetsbare doelgroep beter te bereiken, gaat ALV familiegroepen oprichten. “We willen mensen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden in armoede meer kansen geven om informatie en hulp rond dementie te krijgen”, schetst directeur Rudy Poedts. “Anderzijds stimuleren we het lotgenotencontact en de solidariteit van personen in armoede. Zo dragen we bij aan de vermindering van sociale armoede.”

De Koning Boudewijnstichting is alvast overtuigd door het idee. De organisatie, die giften verzamelt en ze verdeelt onder verschillende projecten, kent een subsidie van 49.685 euro toe aan Alzheimer Liga Vlaanderen om de groepen een goede start te geven. Er zijn in Vlaanderen al wel meer dan zestig familiegroepen rond dementie en jongdementie, onder meer in Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout.

www.alzheimerliga.be

Aangeboden door onze partners