Geplande werken aan jeugdlokaal De Leonaar geschrapt

Eerder geplande werken aan De Leonaar worden geschrapt.© JW

Aartselaar -

Het schepencollege had in de meerjarenplanning ook de uitbreiding van jeugdlokaal De Leonaar opgenomen. Om financiële redenen schrapt het college die plannen. Oppositiepartij Samen NAP zegt deze beslissing niet te begrijpen.

 

Het was de bedoeling van het huidige bestuur om het jeugdhuis aan het sportcentrum uit te breiden. Ook de bouw van het dojolokaal en de aanpak van de naastliggende tribune aan het sportveld was voorzien. Kris Wils, fractieleider van oppositiepartij Samen NAP, stelde hierover afgelopen gemeenteraad vragen aan het schepencollege.

“Deze drie zaken werden in een gezamenlijk dossier gestoken”, zegt Kris. “Maar dat plan werd blijkbaar aangepast en vermeldt enkel nog de verbouwing van de tribune en de gevechtsportenzaal. De noodzaak om ook het jeugdlokaal aan te pakken lijkt ons echter belangrijk, gezien het multifunctionele karakter dat we eraan willen geven.“

Het dojolokaal en de tribune worden dit jaar wel aangepakt.© JW

Schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA) bevestigde dat de verbouwing van De Leonaar uit het bestek werd gehaald. “De raming bedroeg 1.189.235 euro, maar de minimumprijs lag met 1.754.000 euro maar liefst 70% hoger. Omdat de verbouwing van de dojo en de tribune echt nodig waren, behielden we die twee zaken wel.”

Jeugdraad akkoord

Jeugdschepen Mark Vanhecke (N-VA) liet weten dat het punt ook op de jeugdraad was besproken. “Zij begrepen de situatie en op onze vraag zijn ze zelf in De Leonaar met opknapwerken gestart. Die zijn zowat klaar, waarna ze ook de buitentuin zullen aanpakken.”

Volgens de schepen zal het dojolokaal eind juni en de tribune begin november afgewerkt zijn. In een volgende meerjarenplanning wordt bekeken of er later wel voldoende financiële middelen voor De Leonaar beschikbaar zijn.

Wils reageerde met de opmerking niet te kunnen begrijpen dat de gemeente zich in een goede financiële toestand bevindt, maar voorziene werken schrapt. (jw)

Aangeboden door onze partners