Vakbonden trekken naar Raad van State tegen nieuwe regels rond tijdskrediet: “Men verzwakt weer de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt”

Themabeeld© Shutterstock

De vakbonden trekken samen met vrouwenorganisaties zoals Femma en Vie Féminine naar de Raad van State om de gewijzigde regels rond het tijdskrediet aan te vechten. Dat maakt het ACV bekend in zijn ledenblad Visie. Volgens de vakbonden is er sprake van discriminatie. “Het kan niet dat één groep werknemers wel toegang krijgt, en anderen worden uitgesloten”, zegt de christelijke vakbond.

jvhBron: BELGA

De federale regering perkte in het kader van de begrotingsopmaak in oktober vorig jaar het tijdskrediet in. De vakbonden reageerden toen al erg kritisch, onder meer omdat dit volgens hen indruist tegen de ambitie om meer mensen aan het werk te houden via werkbaar werk.

Sinds 1 februari kan voltijds tijdskrediet enkel voor kinderen tot vijf jaar, voordien was dat tot het kind acht jaar is. Halftijds of 1/5e-tijdskrediet kan wel nog tot het kind acht jaar is. De maximale duurtijd werd wel met drie maanden verminderd, tot 48 maanden.

Nu worden er dus gerechtelijk stappen ondernomen. Problematisch voor de vakbonden is dat deeltijdse werknemers volledig uitgesloten worden van de mogelijkheid om nog tijdskrediet op te nemen. Dit treft vooral vrouwen. “Niet alleen worden sommige werknemers dus gediscrimineerd, maar men verzwakt met deze hervorming ook weer de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. De Nationale arbeidsraad was unaniem tegen dit voorstel, maar toch zette de regering door”, citeert Visie Ann Vermorgen, de topvrouw van het ACV.

Met de procedure voor de Raad van State, hoopt men de hervorming ongedaan te maken en terug te keren naar de oude regels rond tijdskrediet.

Aangeboden door onze partners