Stille studeerruimtes en open leerplekken vervangen traditionele leslokalen in GO! Impuls: “De leerlingen meer autonomie geven, daar draait het allemaal om”

Strategisch directeur Frank Rochus bij de nieuwe GO! Impuls school.

Dilbeek -

Met Impuls bouwt het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap geen alledaagse school in Dilbeek. De indeling van het gebouw is aangepast aan de innoverende leermethode waarbij autonomie voor de leerlingen centraal staat.

Joost Van Liefferinge

Van containers tot snufjes

Het Nieuwsblad pakt uit met de Onderwijzer, een online tool met tal van nooit eerder gepubliceerde gegevens over alle Vlaamse middelbare scholen. Maar terwijl de ene school al jaren moet kamperen in aftandse containerklassen, heeft de andere school een nieuwbouw met de meest recente snufjes. Wij gingen na hoe het zit met de schoolgebouwen in uw buurt.

En of het vooruit gaat in de d’Arconatistraat in Dilbeek, waar het GO!onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vlak naast de bestaande basisschool De Vlinder een gloednieuwe secundaire school bouwt. Impuls, de naam van de nieuwe school, schiet als een paddenstoel uit de grond en zal op 1 september 2023 de eerste leerlingen ontvangen.

Stapsgewijs

“We starten het schooljaar 2023-2024 met negentig leerlingen in het eerste jaar”, legt Frank Rochus, directeur strategische projecten bij scholengroep UN!K waartoe ook GO! Impuls behoort, uit. “Bedoeling is de school de komende jaren stapsgewijs uit te breiden, zodat we op termijn een volwaardig secundair van het eerste tot het zesde jaar kunnen aanbieden.”

Het gebouw dat momenteel wordt opgetrokken, zal gebruikt worden voor de eerste graad. Van buiten is het niet te merken, maar wie binnen traditionele gangen, een refter en klaslokalen verwacht, komt van een kale reis terug.

Vrijheid

“Het gebouw zal volledig aangepast zijn aan de innoverende leermethode waarin we bij het GO! rotsvast geloven”, gaat Rochus verder. “We zijn van mening dat in heel wat scholen in Vlaanderen de leerlingen geen of weinig autonomie ondervinden in het leren. Ze weten vaak niet wat het volgende lesuur hen brengt en van dat pad stappen we af. Door de leerlingen vanaf het eerste jaar secundair meer autonomie te geven, geloven we niet alleen dat we ze vlotter kunnen motiveren, maar ook dat ze aan het einde van de rit veel beter voorbereid zijn voor hogere studies. Daar komt sowieso plots veel meer vrijheid bij kijken, en dat loopt lang niet altijd van een leien dakje.”

Leerplekken

Die autonomie schenkt GO! Impuls onder meer door de leerlingen ruim op voorhand in te lichten waarover ze les zullen krijgen, en ook door hen ‘Impuls-tijd’ te geven. “Dat zijn momenten waarbij de leerlingen begeleid zelfstandig, of in kleine groepjes, aan de slag gaan met de leerstof”, legt Rochus uit.

“Hiervoor zijn in het gebouw zowel stille ruimtes voorzien, als open leerplekken. Daarnaast zijn er ook wel twee instructielokalen, waar leerlingen in kleine groepjes van maximum vijftien les krijgen. Maar die lestijden proberen we te beperken. Begrijp ons daar wel niet verkeerd in: we blijven alle aandacht geven aan de traditionele vakken als wiskunde, taal, geschiedenis en wetenschappen. Het is enkel de manier waarop de leerlingen de leerstof aangrijpen en uiteindelijk autonomer verwerken, die niet traditioneel is.”

Ervaring

Dat lang niet alle leerlingen die grotere autonomie onmiddellijk de baas kunnen, beseffen ze bij GO! Impuls trouwens maar al te goed. “Dat is maar normaal, elke leerling gaat daar anders mee om”, zegt Rochus. “Deze leermethode is evenwel niet nieuw voor ons, we passen ze al enkele jaren toe in andere scholen. Die ervaring leerde ons al zoveel, dat we intussen goed weten hoe de meeste leerlingen met de vrijheid omgaan, zodoende dat we meestal ook snel kunnen bijsturen waar nodig.”

Aangeboden door onze partners