Glabbeek voert nieuwe eretekens voor de ‘gewone burger’ in

De eretekens zien er zo uit.© if

Glabbeek -

Glabbeek maakte een nieuw gemeentelijk reglement op om mensen die zich jarenlang ten dienste van de gemeente hebben ingezet, beter te kunnen honoreren.

Vanessa Dekeyzer

Concreet worden in het nieuw gemeentelijk reglement de voorwaarden omschreven voor de uitreiking van eretitels en eretekens aan mandatarissen, personeelsleden van OCMW en gemeente en vrijwilligers van lokale verenigingen die zich jarenlang ingezet hebben of zich nog steeds inzetten voor de dorpsgemeenschap.

Er worden drie gemeentelijke eretekens voor personeel ingevoerd: het gouden, het zilveren en het bronzen gemeentelijk ereteken, voor 35, 25 en 15 jaar dienst. Ook voorzitters, ondervoorzitters, secretarissen en penningmeesters van lokale verenigingen in Glabbeek komen voor het eerst in aanmerking voor hetzelfde gemeentelijke ereteken na 20 jaar activiteit binnen hun vereniging. Het ereteken bestaat telkens uit een medaille met het wapenschild van de gemeente en een lint in de officiële kleuren van Glabbeek.

Aangeboden door onze partners