Oplossing voor 70 asielzoekers die federaal gebouw in Sint-Joost bezetten

De Brusselse vrederechter maakt een einde aan de bezetting van een overheidsgebouw door asielzoekers in Sint-Joost-ten-Node. Hij zegt dat alle zeventig asielzoekers permanent opvang moeten krijgen tot het einde van hun asielprocedure. Plekken die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) vorige week al vrijmaakte bij noodopvang. “Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan”, zegt De Moor.

Arnout Gyssels

Tot maandag 27 maart hebben de asielzoekers om het leegstaande overheidsgebouw in de Koning Albert II-laan in Sint-Joost-ten-Node te verlaten. Dat legt de Brusselse vrederechter op. Hij zet er wel de voorwaarde bij dat er zeventig opvangplaatsen beschikbaar moeten zijn voor hen.

Maar die zijn er al een week, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). “Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden. Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan.”

Fundamenteel recht

Toen wierpen de actievoerders tegen dat het maar om tijdelijke opvang gaat, nu eist de vrederechter opvang tot het einde van hun asielprocedure, stippen de advocaten van de actievoerders aan. “Wij zijn verheugd over deze oplossing, die het mogelijk maakt de bezetting in dialoog te beëindigen, ook al kunnen wij als advocaten alleen maar betreuren dat onze cliënten een federaal gebouw hebben moeten bezetten om hun fundamenteel recht op menselijke waardigheid eindelijk geëerbiedigd te zien. Wij herinneren eraan dat er nog steeds duizenden andere asielzoekers op straat staan, zonder uitzicht op opvang in de nabije toekomst.”

Sinds 12 maart hebben een zeventigtal asielzoekers en sympathisanten het nieuwe gebouw voor het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node bezet uit protest, omdat Fedasil hen de opvang niet kon bieden waar ze recht op hebben. Een grote politiemacht had het gebouw omsingeld. De Regie der Gebouwen, die de gebouwen van de federale overheid beheert, was naar het gerecht gestapt voor een ontruiming.

LEES OOK.Tientallen asielzoekers wachten in gekraakt pand op oplossing: “Betere omstandigheden, maar moeilijke situatie”

Aangeboden door onze partners