Brussels gewest volgt “maatschappelijke evoluties”: feitelijk samenwonenden gelijkgeschakeld met echtgenoten voor successierechten

Samenwonen wordt verder gelijkgeschakeld met het huwelijk in het Brussels Gewest.© Fred Debrock

Brussel -

Feitelijk samenwonenden worden in het Brussels Gewest onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met echtgenoten en wettelijk samenwonenden voor de successierechten. Dat staat in de ontwerpordonnantie tot modernisering van de successierechten die de Brusselse regering heeft goedgekeurd.

Belga

Dat meldt minister van Financiën Sven Gatz donderdag. De hervorming voert ook een verlaagd tarief van 3%, de zogenaamde “vriendenerfenis”, in.

“De aanpassingen aan de bestaande regeling voor de successierechten die we willen doorvoeren hebben betrekking op nalatenschappen voor niet-verwante personen en feitelijk samenwonenden. Ze beantwoorden aan maatschappelijke evoluties qua samenlevingsvormen”, verduidelijkt Gatz. 

De nieuwe regeling voor het Brusselse successie- en schenkingsrecht voorziet de gelijkstelling, onder bepaalde voorwaarden, van feitelijk samenwonenden met echtgenoten en wettelijk samenwonenden.

Huishouden

​Zo worden mensen niet langer benadeeld die samenleven zonder officiële erkenning van hun verbondenheid. Zij moeten dan wel hebben samengeleefd in een gemeenschappelijk huishouden (in beginsel 1 jaar om van de laagste tarieven te kunnen genieten, en 3 jaar om te kunnen genieten van de vrijstelling op de gezinswoning). 

Daarnaast komt er een verlaagd tarief van 3%, de zogenaamde “vriendenerfenis”, op een eerste schijf van 15.000 euro voor de volledige nalatenschap voor personen die belast worden volgens de tarieven tussen broers en zussen, tussen ooms en tantes of neven en nichten en tussen alle andere personen die tevens specifiek vermeld worden in een testament.

Ondersteuning

Daardoor wordt het mogelijk dat mensen die hulp en ondersteuning hebben gekregen omwille van hun ouderdom, gezondheidsproblemen, degenen van wie ze deze hulp hebben gekregen maar niet tot de familie behoren, in hun testament begunstigen zonder dat zij hierop hoge successierechten moeten betalen. 

De tekst wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State, de sociale partners en de FOD Financiën. Het is de bedoeling dat deze ordonnantie in werking treedt voor nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2024.

Aangeboden door onze partners