Vrederechter brengt einde aan bezetting asielzoekers: 70 opvangplaatsen tot einde van hun asielprocedure

© Kristof Vadino

De Brusselse vrederechter maakt een einde aan de bezetting van een overheidsgebouw door asielzoekers in Sint-Joost-ten-Node. Hij zegt dat alle zeventig asielzoekers permanent opvang moeten krijgen tot het einde van hun asielprocedure. Plekken die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) vorige week al vrijmaakte bij noodopvang. “Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan”, zegt De Moor.

Arnout Gyssels

Tot maandag 27 maart hebben de zeventig asielzoekers om het leegstaande overheidsgebouw in de Koning Albert II-laan in Sint-Joost-ten-Node te verlaten. Dat legt de Brusselse vrederechter op. Hij zet er wel de voorwaarde bij dat er zeventig opvangplaatsen beschikbaar moeten zijn voor hen.

Maar die zijn er al een week, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). “Er zijn plaatsen in de noodopvang van het Brussels Gewest waar deze mensen opgevangen kunnen worden. Het is jammer dat de bezetters niet op onze uitgestoken hand zijn ingegaan en toen naar de noodopvang zijn gegaan.”

Fundamenteel recht

Toen wierpen de actievoerders tegen dat het maar om tijdelijke opvang gaat, nu eist de vrederechter opvang tot het einde van hun asielprocedure, stippen de advocaten van de actievoerders aan. “Bij de vorige ontruiming in de Paleizenstraat waren er tijdelijke plekken voorzien”, zegt advocaat Mieke Van den Broeck. “Sommige van die mensen stonden binnen de kortste keren weer op straat.”

Het nieuwe gebouw voor het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node is sinds 12 maart bezet uit protest omdat Fedasil de asielzoekers de opvang niet kon bieden waar ze recht op hebben. Een grote politiemacht had het gebouw omsingeld. “Met een uithongering van het gebouw, die deed denken aan middeleeuwse oorlogsvoering”, schrijven de advocaten van de asielzoekers in een persbericht. De Regie der Gebouwen, die de gebouwen van de federale overheid beheert, was naar het gerecht gestapt voor een ontruiming. Na een plaatsbezoek heeft de vrederechter de knoop nu doorgehakt.

© BELGA

“Wij zijn verheugd over deze oplossing, die het mogelijk maakt de bezetting in dialoog te beëindigen, ook al kunnen wij als advocaten alleen maar betreuren dat onze cliënten een federaal gebouw hebben moeten bezetten om hun fundamenteel recht op menselijke waardigheid eindelijk geëerbiedigd te zien”, schrijven zij en haar collega’s in een persbericht. “Wij herinneren eraan dat er nog steeds duizenden andere asielzoekers op straat staan, zonder uitzicht op opvang in de nabije toekomst.”

Sinds het begin van de asielcrisis anderhalf jaar geleden is de Belgische overheid al 11.000 keer veroordeeld voor het weigeren van opvang voor asielzoekers. Ze kreeg dwangsommen opgelegd, uit te betalen aan individuele asielzoekers per dag dat die op straat moeten slapen. De Moor heeft altijd geweigerd om die sommen te betalen.

LEES OOK.Tientallen asielzoekers wachten in gekraakt pand op oplossing: “Betere omstandigheden, maar moeilijke situatie”

Aangeboden door onze partners