Patiënt probeert over metershoog hek te ontsnappen uit gesloten psychiatrisch centrum

© rr

Op het Antwerpse Linkeroever heeft een patiënt donderdag geprobeerd te ontsnappen uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum, een plek waar patiënten die een ernstig delict hebben gepleegd en psychiatrische zorg nodig hebben. Op de beelden is te zien hoe de jongeman een metershoge omheining is opgeklommen. De hulpdiensten kwamen ter plekke om de situatie te stabiliseren.

Alexandro Yaramis

De ontsnappingspoging vond plaats op Linkeroever, in één van de twee Forensische Psychiatrische Centra die ons land telt. Daar probeerde een patiënt via de metershoge omheining een weg naar de vrijheid te vinden, maar dat mislukte. De hulpdiensten werden opgetrommeld en kwamen ter plaatse om de situatie te stabiliseren.

Forensisch Psychiatrisch Centra zijn zwaarbeveiligde, gesloten behandelcentra waar men niet spreekt over gedetineerden maar ‘patiënten’. Personen die in een FPC terechtkomen, worden daartoe verplicht door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM). Zo werd Kim De Gelder, die verantwoordelijk was voor de steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland, ook overgeplaatst van Merksplas naar het FPC op Linkeroever. Het merendeel van de aanwezige patiënten pleegde ernstige geweldsdelicten, gaande van moord tot verkrachting. Hoe een ontsnappingspoging uit het FPC heeft kunnen plaatsvinden, is voorlopig nog niet duidelijk.

© ATV

Zwaarbeveiligde setting

Volgens Sandra Vansteenkiste, woordvoerster van FPC, is een ontvluchting uit het centrum, dankzij het integraal veiligheidsbeleid, hoogst uitzonderlijk. “Het is de opdracht van FPC Antwerpen om de maatschappij te beveiligen door geïnterneerden in een gesloten, hoog beveiligde setting te behandelen met het oog op het verminderen van het terugvalrisico en zo een veilige en verantwoorde terugkeer naar de maatschappij te realiseren. Het handhaven van de orde en de veiligheid impliceert een continue wisselwerking tussen relationele veiligheid, materiële en immateriële beveiliging. FPC Antwerpen beoogt met een dergelijk integraal veiligheidsbeleid alle aspecten van veiligheid en beveiliging bijeen te brengen, met als doel patiënt- en medewerkersveiligheid én een veilige samenleving.”

Sinds de opstart van FPC Gent in november 2014 en FPC Antwerpen in augustus 2017 werden 866 patiënten opgenomen. In die groep zaten ook 5 ontvluchtingen, waarvan 4 personen terug in een beveiligde omgeving verblijven.

“Met betrekking tot de ontsnappingspoging van deze namiddag kunnen wij zeggen dat deze uiterst snel werd opgemerkt en in samenwerking met de politionele diensten werd verijdeld. De persoon verblijft nog steeds in FPC Antwerpen. Het spreekt voor zich dat in het geval van een dergelijk incident een interne analyse wordt gedaan met het oog op het detecteren van verbeterpunten en het formuleren en implementeren van verbeteracties”, aldus Vansteenkiste.

© RR

Aangeboden door onze partners